شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حق تقدم

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین حاشیه سود تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه پایان پذیره نویسی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دالبرح

ح . البرزدارو

حق تقدم بورس 21,511 1,460.00 7.28 21,151 1,100.00 5.49 12:54 975 1.089 میلیون 23.03 میلیارد - 20,051 20,060 20,060 21,599 - - - - 3 10,735 21,500 7 396 21,500 7.191 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.089 میلیون - 915,906 172,957
ومعادنح

ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌

حق تقدم بورس 5,979 499.00 9.11 5,756 276.00 5.04 12:30 2,449 17.737 میلیون 102.09 میلیارد - 5,480 5,600 5,600 5,995 - - - - 2 41,922 5,811 10 90,148 5,811 68.735 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.162 میلیون 1.574 میلیون 11.888 میلیون 5.848 میلیون
داناح

ح . بیمه دانا

حق تقدم بورس 4,849 243.00 5.28 4,795 189.00 4.10 12:30 4,111 48.947 میلیون 234.708 میلیارد - 4,606 4,700 4,650 4,901 - - - - 56 865,191 4,900 11 1.13 میلیون 4,900 11.988 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 44.138 میلیون 4.809 میلیون 34.614 میلیون 14.333 میلیون
کچادح

ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

حق تقدم بورس 5,617 2.00 0.04 5,646 27.00 0.48 12:30 1,344 15.238 میلیون 86.033 میلیارد - 5,619 5,518 5,518 5,777 - - - - 3 3,964 5,619 2 596 5,619 64.929 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.399 میلیون 4.839 میلیون 3.692 میلیون 11.545 میلیون
پاکشوح

ح . گروه صنعتی پاکشو

حق تقدم بورس 35,810 887.00 2.42 36,118 579.00 1.58 12:30 2,174 1.893 میلیون 68.385 میلیارد - 36,697 36,500 35,020 37,100 - - - - 4 680 35,801 2 826 35,801 72.236 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.723 میلیون 170,000 1.731 میلیون 162,004
سخوزح

ح . سیمان خوزستان

حق تقدم بورس 10,550 450.00 4.46 10,411 311.00 3.08 12:29 348 13.319 میلیون 138.658 میلیارد 6,069.12 10,100 10,300 10,300 10,550 - - - - 0 1,000 10,550 1 - - 7.808 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.08 میلیون 10.238 میلیون - 13.319 میلیون
سیلامح

ح . سیمان‌ ایلام‌

حق تقدم بورس 7,383 671.00 10.00 7,301 589.00 8.78 12:28 2,005 10.222 میلیون 74.625 میلیارد - 6,712 7,000 6,801 7,383 - - - - 0 576,155 7,383 92 - - 5.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.221 میلیون 554 10.222 میلیون -
پاساح

ح . ایران‌یاساتایرورابر

حق تقدم بورس 8,759 745.00 9.30 8,418 404.00 5.04 1399/01/6 1,480 4.888 میلیون 41.14 میلیارد - 8,014 8,013 8,010 8,795 - - - - 3 15,874 8,759 2 12,370 8,799 10.203 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
غگرجیح

ح . بیسکویت‌ گرجی‌

حق تقدم بورس 29,698 4,150.00 16.24 27,405 1,857.00 7.27 1398/12/29 1,245 1.455 میلیون 39.877 میلیارد - 25,548 23,135 23,135 29,698 - - - - 1 - - 0 3,520 29,900 10.121 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.355 میلیون 100,000 1.455 میلیون -
فولاژح

ح.فولاد آلیاژی ایران

حق تقدم بورس 8,600 358.00 4.34 8,605 363.00 4.40 1398/12/29 566 1.319 میلیون 11.353 میلیارد - 8,242 8,200 8,200 8,800 - - - - 1 - - 0 999 8,799 64.08 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.319 میلیون - 1.319 میلیون 596
پخشح

ح. پخش البرز

حق تقدم فرابورس 19,540 1,028.00 5.00 19,540 1,028.00 5.00 1398/12/29 263 3.459 میلیون 67.585 میلیارد 3,181.83 20,568 20,568 19,540 20,568 - - - - 0 52,850 21,596 6 - - 20.839 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.549 میلیون 910,000 - 3.459 میلیون
میدکوح

ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه

حق تقدم فرابورس 5,200 100.00 1.96 5,208 108.00 2.12 1398/12/28 104 2.514 میلیون 13.093 میلیارد 21,849.64 5,100 5,355 5,200 5,355 - - - - 0 420 5,201 1 - - 216.657 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 163,302 2.351 میلیون - 2.514 میلیون
تایراح

ح . تراکتورسازی‌ایران‌

حق تقدم بورس 9,500 503.00 5.03 9,500 503.00 5.03 1398/12/27 786 27.248 میلیون 258.86 میلیارد 3,897.98 10,003 10,000 9,500 10,000 - - - - 0 6,412 9,500 4 - - 37.155 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وبیمهح

ح . سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

حق تقدم بورس 2,798 10.00 0.36 2,815 27.00 0.97 1398/12/22 8,321 72.645 میلیون 204.524 میلیارد 8,122.41 2,788 2,800 2,678 2,940 - - - - 2 25,701 2,795 3 35,921 2,795 10.118 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70.745 میلیون 1.9 میلیون 72.63 میلیون 15,000
چفیبرح

ح . فیبر ایران‌

حق تقدم بورس 3,460 158.00 4.78 3,515 213.00 6.45 1398/12/7 847 6.044 میلیون 21.245 میلیارد 6,081.41 3,302 3,480 3,411 3,600 - - - - 1 50,000 3,457 1 11,116 3,460 8.987 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.044 میلیون - 6.044 میلیون -
خریختح

ح . صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

حق تقدم بورس 1,849 157.00 7.83 1,875 131.00 6.53 1398/12/4 3,824 42.267 میلیون 79.25 میلیارد 11,851.27 2,006 1,850 1,827 1,999 - - - - 4 3,088 1,849 2 24,821 1,849 5.327 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سشمالح

ح . سیمان‌ شمال‌

حق تقدم بورس 5,010 190.00 3.94 4,958 138.00 2.86 1398/11/28 871 5.506 میلیون 27.299 میلیارد 3,051.63 4,820 4,800 4,702 5,050 - - - - 1 200 5,001 1 3,000 5,031 8.954 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.887 میلیون 3.619 میلیون 5.438 میلیون 67,389
ثقزویح

ح.شرکت عمران و سازندگی قزوین

حق تقدم پایه فرابورس 6,496 189.00 3.00 6,496 189.00 3.00 1398/11/20 905 8.748 میلیون 56.83 میلیارد - 6,307 6,496 6,430 6,496 - - - - 0 1.085 میلیون 6,496 88 - - 2.162 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
گوهرانح

ح . س. توسعه گوهران امید

حق تقدم فرابورس 2,270 94.00 3.98 2,307 57.00 2.41 1398/11/16 332 2.141 میلیون 4.94 میلیارد 6,842.44 2,364 2,311 2,246 2,399 - - - - 1 10,000 2,255 1 1,500 2,270 9.468 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شپتروح

ح . پتروشیمی آبادان

حق تقدم پایه فرابورس 1,675 95.00 6.01 1,667 87.00 5.51 1398/11/9 3,073 55.787 میلیون 92.989 میلیارد - 1,580 1,627 1,627 1,675 - - - - - - - - 20.01 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 51.787 میلیون 4 میلیون 55.787 میلیون -
ورازیح

ح. بیمه رازی

حق تقدم پایه فرابورس 1,430 28.00 2.00 1,430 28.00 2.00 1398/10/30 186 3.306 میلیون 4.727 میلیارد - 1,402 1,430 1,430 1,430 - - - - - - - - 9.123 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.376 میلیون 1.93 میلیون 2.306 میلیون 1,000,000
مادیراح

ح.صنایع ماشین های اداری ایران

حق تقدم فرابورس 15,253 1,417.00 10.24 14,997 1,161.00 8.39 1398/10/12 610 2.714 میلیون 40.702 میلیارد 4,582.92 13,836 14,527 14,527 15,253 - - - - 0 812,526 15,253 33 - - 56.893 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 635,496 2.078 میلیون 2.604 میلیون 110,000
وسرمدح

ح. بیمه سرمد

حق تقدم پایه فرابورس 4,770 270.00 6.00 4,770 270.00 6.00 1398/09/28 287 3.782 میلیون 18.038 میلیارد - 4,500 4,770 4,770 4,770 - - - - - - - - 2.862 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.678 میلیون 103,260 - 3.782 میلیون
ولرازح

ح . لیزینگ رازی

حق تقدم پایه فرابورس 5,489 159.00 2.98 5,489 159.00 2.98 1398/08/22 72 194,172 1.066 میلیارد - 5,330 5,489 5,489 5,489 - - - - - - - - 214.071 میلیارد - - - - - - - - - - 194,172 - 194,172 -
سبهانح

ح . سیمان‌ بهبهان‌

حق تقدم بورس 13,700 231.00 1.72 13,460 9.00 0.07 1398/06/13 635 1.91 میلیون 25.705 میلیارد - 13,469 14,190 13,133 14,190 - - - - 1 200 13,000 1 1,043 14,200 3.877 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.91 میلیون - 1.91 میلیون -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی