شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کشت و صنعت آبشیرین

آبین | سهام - پایه فرابورس
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

پرورش محصولات و باغبانی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 38,146 3.00
قیمت پایانی: 37,955 2.48

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 38,146 پایانی 37,955 920.00
بیشترین 38,146 کمترین 36,011
حجم 9.296 میلیون دفعات 5,293
حد قیمت 10,989 - 11,667 ارزش 352.814 میلیارد
حجم مبنا 565.451 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
2,534 تعداد خریدار 1
9.295 میلیون حجم خرید 260
575 تعداد فروشنده 2
9.278 میلیون حجم فروش 18,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - 10,989 382,059 66
0 - - 11,000 7,368 3
0 - - 11,100 8,550 1
2 1,302 37,999 43,500 7,500 1
1 500 37,955 - - 0

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - -39
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 120
سود نقدی 70
درصد توزیع 58.33 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 174.48 % رتبه 427
6 ماهه 335.21 % رتبه 404
9 ماهه 401.91 % رتبه 504
1 ساله 969.62 % رتبه 490
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.912 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 38,095 2.86 7.064 میلیون 3,713
1399/01/10 37,035 2.06 387,965 196
1399/01/9 36,289 0.71 1.326 میلیون 530
1399/01/6 36,033 1.20 214,504 229
1399/01/5 36,471 0.52 94,771 128
1398/12/29 36,662 0.00 257,025 335
1398/12/28 36,662 2.59 257,025 335
1398/12/27 37,635 1.45 241,817 189
1398/12/26 38,188 3.05 694,686 235
1398/12/25 39,388 0.00 136,609 99
1398/12/24 39,388 1.36 136,609 99
1398/12/22 39,932 0.00 2.447 میلیون 831
1398/12/21 39,932 2.98 2.447 میلیون 831
1398/12/20 41,160 0.92 118,983 109
1398/12/19 41,542 1.66 321,325 322
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
زگلدشت 2,174 45,692 1.252 میلیون 8.971 هزار میلیارد 1399/01/11
آینده 67.00 18,580 420,127 7.746 هزار میلیارد 1399/01/11
زشگزا 1,332 56,820 561,910 4.58 هزار میلیارد 1399/01/11
زقیام 33.00 3,355 4 میلیون 24.833 هزار میلیارد 1398/12/19
زپارس 403.00 51,995 510,975 16.955 هزار میلیارد 1399/01/11
زکشت 752.00 32,202 1.038 میلیون 9.669 هزار میلیارد 1399/01/11
زبینا 1,789 37,581 7.34 میلیون 15.02 هزار میلیارد 1399/01/11
زقیام 939.00 23,410 4.548 میلیون 16.237 هزار میلیارد 1399/01/11
زدشت 772.00 16,226 6.164 میلیون 11.142 هزار میلیارد 1399/01/11
سیمرغ 429.00 21,100 9.341 میلیون 26.688 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی