شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک پاسارگاد

وپاسار | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,060 1.91
قیمت پایانی: 9,049 1.79

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,890 پایانی 9,049 159.00
بیشترین 9,244 کمترین 8,632
حجم 46.446 میلیون دفعات 4,450
حد قیمت 8,446 - 9,334 ارزش 420.274 میلیارد
حجم مبنا 13.825 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,612 تعداد خریدار 9
22.735 میلیون حجم خرید 23.711 میلیون
1,378 تعداد فروشنده 6
39.593 میلیون حجم فروش 6.853 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
10 39,895 9,060 9,060 13,211 5
1 1,650 9,057 9,078 100,000 1
7 32,300 9,050 9,080 191,753 10
3 21,531 8,800 8,910 20 1
1 1,000 8,753 8,945 8,000 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 209
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 380
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 180.43 % رتبه 49
6 ماهه 295.82 % رتبه 40
9 ماهه 361.23 % رتبه 36
1 ساله 495.94 % رتبه 32
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
448.056 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 39.35

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/11 8,890 2.31 68.729 میلیون 6,816
1399/03/10 9,100 4.84 49.631 میلیون 3,870
1399/03/8 8,680 0.00 59.16 میلیون 5,636
1399/03/7 8,680 3.62 59.16 میلیون 5,636
1399/03/6 8,377 2.57 98.727 میلیون 8,062
1399/03/4 8,598 0.00 113.29 میلیون 10,340
1399/03/3 8,598 0.89 113.29 میلیون 10,340
1399/03/1 8,675 0.00 74.297 میلیون 6,439
1399/02/31 8,675 4.37 74.297 میلیون 6,439
1399/02/30 9,071 3.32 150.889 میلیون 12,393
1399/02/29 9,382 0.81 305.116 میلیون 21,228
1399/02/28 9,459 3.01 12.347 میلیون 1,193
1399/02/27 9,752 5.00 7.05 میلیون 1,209
1399/02/25 10,265 0.00 103.251 میلیون 4,651
1399/02/24 10,265 4.50 103.251 میلیون 4,651
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 248.00 17,900 85.349 میلیون 922.7 هزار میلیارد 12:30
وپست 112.00 15,496 10.633 میلیون 52.188 هزار میلیارد 12:29
وبصادر 25.00 1,703 440.051 میلیون 301.258 هزار میلیارد 12:29
وپارس 33.00 1,970 185.242 میلیون 310.179 هزار میلیارد 12:30
وسینا 188.00 8,790 23.948 میلیون 93.56 هزار میلیارد 12:29
ونوین 159.00 4,100 134.68 میلیون 127.453 هزار میلیارد 12:29
وخاور 198.00 11,550 22.34 میلیون 113.75 هزار میلیارد 12:29
وکار 792.00 16,648 19.116 میلیون 140.233 هزار میلیارد 12:29
وانصار 2.00 2,088 - 20.86 هزار میلیارد 1399/02/17
وتجارت 12.00 1,803 853.967 میلیون 412.024 هزار میلیارد 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی