شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک پاسارگاد

وپاسار | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,795 4.99
قیمت پایانی: 8,667 3.46

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,270 پایانی 8,667 290.00
بیشترین 8,795 کمترین 8,270
حجم 53.183 میلیون دفعات 4,908
حد قیمت 7,959 - 8,795 ارزش 460.925 میلیارد
حجم مبنا 13.833 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
1,590 تعداد خریدار 6
49.674 میلیون حجم خرید 3.499 میلیون
1,508 تعداد فروشنده 8
39.531 میلیون حجم فروش 13.642 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
207 2.938 میلیون 8,795 8,999 1,479 1
3 51,697 8,794 9,000 2,000 1
2 5,569 8,793 9,020 10,000 1
1 600 8,092 8,198 716,000 8
1 1,000 7,750 8,199 3,204 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 209
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 380
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 179.7 % رتبه 50
6 ماهه 304.04 % رتبه 40
9 ماهه 357.83 % رتبه 35
1 ساله 484.9 % رتبه 32
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
422.201 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 39.35

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 8,377 2.57 98.727 میلیون 8,062
1399/03/4 8,598 0.00 113.29 میلیون 10,340
1399/03/3 8,598 0.89 113.29 میلیون 10,340
1399/03/1 8,675 0.00 74.297 میلیون 6,439
1399/02/31 8,675 4.37 74.297 میلیون 6,439
1399/02/30 9,071 3.32 150.889 میلیون 12,393
1399/02/29 9,382 0.81 305.116 میلیون 21,228
1399/02/28 9,459 3.01 12.347 میلیون 1,193
1399/02/27 9,752 5.00 7.05 میلیون 1,209
1399/02/25 10,265 0.00 103.251 میلیون 4,651
1399/02/24 10,265 4.50 103.251 میلیون 4,651
1399/02/23 10,749 0.00 5.806 میلیون 165
1399/02/22 10,749 2.30 5.806 میلیون 165
1399/02/21 10,507 5.00 43.411 میلیون 2,484
1399/02/20 10,007 4.99 48.642 میلیون 3,105
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 820.00 17,231 131.758 میلیون 855 هزار میلیارد 1399/03/7
وپست 634.00 14,300 4.788 میلیون 45.579 هزار میلیارد 1399/03/7
وبصادر 82.00 1,741 916.884 میلیون 299.68 هزار میلیارد 1399/03/7
وپارس 71.00 1,921 230.499 میلیون 294.545 هزار میلیارد 1399/03/7
وسینا 423.00 8,891 16.651 میلیون 86.18 هزار میلیارد 1399/03/7
ونوین 62.00 4,580 190.902 میلیون 136.338 هزار میلیارد 1399/03/7
وخاور 518.00 10,894 7.685 میلیون 107.42 هزار میلیارد 1399/03/7
وکار 753.00 15,824 6.058 میلیون 133.374 هزار میلیارد 1399/03/7
وانصار 2.00 2,088 - 20.86 هزار میلیارد 1399/02/17
وتجارت 86.00 1,824 781.844 میلیون 399.26 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی