شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه پارسیان

پارسیان | سهام - بورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,897 1.51
قیمت پایانی: 8,992 0.45

EPS

سال مالی 1398/12/29

228.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
228.00 (0٪)
4 هزار میلیارد
1398/08/25 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
162.00 (0٪)
4 هزار میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
161.00 (0٪)
4 هزار میلیارد
1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
97.00 (0٪)
3 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

256.00

سود واقعی

283.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/03/12 مجمع
واقعی :
نقدی :
256.00
283.00 (111٪)
3 هزار میلیارد
1398/03/1 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
256.00 (0٪)
3 هزار میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
236.00 (0٪)
3 هزار میلیارد
1397/08/23 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
182.00 (0٪)
3 هزار میلیارد
1397/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
202.00 (0٪)
3 هزار میلیارد
1397/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
68.00 (0٪)
3 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

215.00

سود واقعی

150.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/13 مجمع
واقعی :
نقدی :
215.00
150.00 (70٪)
3 هزار میلیارد
1397/04/2 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
215.00 (0٪)
100.00
3 هزار میلیارد
1397/03/29
پیش بینی :
216.00
3 هزار میلیارد
1397/03/28 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
216.00 (0٪)
3 هزار میلیارد
1396/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
178.00 (0٪)
100.00
3 هزار میلیارد
1396/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
468.00
157.00 (34٪)
3 هزار میلیارد
1396/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
468.00
75.00 (16٪)
3 هزار میلیارد
1395/12/25
پیش بینی :
468.00
3 هزار میلیارد
1395/12/11
پیش بینی :
468.00
3 هزار میلیارد

سال مالی 1389/12/29

460.00

سود واقعی

350.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1390/04/15 مجمع
واقعی :
نقدی :
460.00
350.00 (76٪)
1.1 هزار میلیارد
1389/11/5 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
434.00
389.00 (90٪)
1.1 هزار میلیارد
1389/10/2 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
434.00
353.00 (81٪)
8.00
1.1 هزار میلیارد
1389/08/15 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
403.00
98.00 (24٪)
10.00
1.1 هزار میلیارد
1389/08/3
پیش بینی :
367.00
1.1 هزار میلیارد

سال مالی 1388/12/29

199.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1389/11/5 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
352.00
199.00 (57٪)
1.1 هزار میلیارد
1389/08/3
پیش بینی :
352.00
1.1 هزار میلیارد

سال مالی 1387/12/29

تاریخ سود سرمایه
1389/08/3
پیش بینی :
266.00
1.1 هزار میلیارد

سال مالی 1398/12/29

228.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
228.00 (0٪)
4 هزار میلیارد
1398/08/25 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
162.00 (0٪)
4 هزار میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
161.00 (0٪)
4 هزار میلیارد
1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
97.00 (0٪)
3 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

256.00

سود واقعی

283.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/03/12 مجمع
واقعی :
نقدی :
256.00
283.00 (111٪)
3 هزار میلیارد
1398/03/1 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
256.00 (0٪)
3 هزار میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
236.00 (0٪)
3 هزار میلیارد
1397/08/23 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
182.00 (0٪)
3 هزار میلیارد
1397/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
202.00 (0٪)
3 هزار میلیارد
1397/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
68.00 (0٪)
3 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

215.00

سود واقعی

150.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/13 مجمع
واقعی :
نقدی :
215.00
150.00 (70٪)
3 هزار میلیارد
1397/04/2 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
215.00 (0٪)
100.00
3 هزار میلیارد
1397/03/29
پیش بینی :
216.00
3 هزار میلیارد
1397/03/28 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
216.00 (0٪)
3 هزار میلیارد
1396/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
178.00 (0٪)
100.00
3 هزار میلیارد
1396/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
468.00
157.00 (34٪)
3 هزار میلیارد
1396/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
468.00
75.00 (16٪)
3 هزار میلیارد
1395/12/25
پیش بینی :
468.00
3 هزار میلیارد
1395/12/11
پیش بینی :
468.00
3 هزار میلیارد

سال مالی 1389/12/29

460.00

سود واقعی

350.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1390/04/15 مجمع
واقعی :
نقدی :
460.00
350.00 (76٪)
1.1 هزار میلیارد
1389/11/5 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
434.00
389.00 (90٪)
1.1 هزار میلیارد
1389/10/2 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
434.00
353.00 (81٪)
8.00
1.1 هزار میلیارد
1389/08/15 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
403.00
98.00 (24٪)
10.00
1.1 هزار میلیارد
1389/08/3
پیش بینی :
367.00
1.1 هزار میلیارد

سال مالی 1388/12/29

199.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1389/11/5 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
352.00
199.00 (57٪)
1.1 هزار میلیارد
1389/08/3
پیش بینی :
352.00
1.1 هزار میلیارد

سال مالی 1387/12/29

تاریخ سود سرمایه
1389/08/3
پیش بینی :
266.00
1.1 هزار میلیارد
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی