شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه پارسیان

پارسیان | سهام - بورس
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی ( بیمه غیرزندگی )
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 13,720 4.97
قیمت پایانی: 13,370 2.30

آخرین معامله

1399/06/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,810 پایانی 13,370 300.00
بیشترین 13,720 کمترین 12,420
حجم 5.67 میلیون دفعات 747
حد قیمت 12,710 - 14,030 ارزش 75.836 میلیارد
حجم مبنا 3.65 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/24
حقیقی حقوقی
260 تعداد خریدار 4
2.666 میلیون حجم خرید 3.004 میلیون
338 تعداد فروشنده 1
5.363 میلیون حجم فروش 306,994
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/24
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور18 تعداد63,482 خرید13,720 فروش14,000 تعداد500 دستور1
دستور4 تعداد11,500 خرید13,640 فروش15,440 تعداد400 دستور1
دستور3 تعداد1,800 خرید13,580 فروش16,620 تعداد300 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید13,560 فروش17,200 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید13,550 فروش17,920 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 286
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 286
سود نقدی 250
درصد توزیع 87.41 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.12 % رتبه 266
6 ماهه 77.46 % رتبه 267
9 ماهه 180.82 % رتبه 307
1 ساله 371.44 % رتبه 290
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
53.48 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.46

P/B

% 15.05

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 13,370 درصد تغییر : 2.30 حجم : 5.67 میلیون دفعات : 747
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 13,070 درصد تغییر : 4.81 حجم : 5.765 میلیون دفعات : 355
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 13,730 درصد تغییر : 0.22 حجم : 1.877 میلیون دفعات : 681
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 13,700 درصد تغییر : 4.80 حجم : 7.199 میلیون دفعات : 600
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 14,390 درصد تغییر : 0.96 حجم : 597,852 دفعات : 103
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 14,530 درصد تغییر : 4.41 حجم : 2.8 میلیون دفعات : 188
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 15,200 درصد تغییر : 0.86 حجم : 4.076 میلیون دفعات : 805
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 15,070 درصد تغییر : 4.80 حجم : 7.072 میلیون دفعات : 802
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 15,830 درصد تغییر : 0.00 حجم : 760,657 دفعات : 55
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 15,830 درصد تغییر : 1.31 حجم : 760,657 دفعات : 55
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 16,040 درصد تغییر : 2.14 حجم : 1.262 میلیون دفعات : 195
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 16,390 درصد تغییر : 3.98 حجم : 3.931 میلیون دفعات : 610
تاریخ : 1399/06/06 پایانی : 17,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.349 میلیون دفعات : 508
تاریخ : 1399/06/05 پایانی : 17,070 درصد تغییر : 4.79 حجم : 4.349 میلیون دفعات : 508
تاریخ : 1399/06/04 پایانی : 16,290 درصد تغییر : 3.56 حجم : 3.513 میلیون دفعات : 618
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کوثر آخرین : - 14,660 حجم : 7.135 میلیون ارزش بازار : 36.154 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : نوین آخرین : 59.00 990 حجم : 2.518 میلیون ارزش بازار : 13.157 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/22
نماد : اتکای آخرین : - 15,598 حجم : 4.597 میلیون ارزش بازار : 15.5 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : بخاور آخرین : 187.00 6,424 حجم : 7.061 میلیون ارزش بازار : 7.709 هزار میلیارد تاریخ : 1399/03/21
نماد : باران آخرین : - 500 حجم : - ارزش بازار : 600 میلیارد تاریخ : 1399/02/17
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی