شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهامی ذوب آهن اصفهان

ذوب | سهام - فرابورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 10,145 4.99
قیمت پایانی: 10,145 4.99

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,145 پایانی 10,145 533.00
بیشترین 10,146 کمترین 10,145
حجم 52.169 میلیون دفعات 10,495
حد قیمت 10,145 - 11,211 ارزش 529.25 میلیارد
حجم مبنا 11.722 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
8,741 تعداد خریدار 3
42.159 میلیون حجم خرید 10.01 میلیون
1,217 تعداد فروشنده 1
51.569 میلیون حجم فروش 600,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
511 1.129 میلیون 10,145 10,145 89.736 میلیون 3956
0 - - 10,146 156,525 21
0 - - 10,147 39,535 8
3 2,291 10,715 10,725 6,506 9
2 3,000 10,710 10,726 11,560 3

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 34
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 122
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 102.91 % رتبه 7
6 ماهه 301.45 % رتبه 6
9 ماهه 458.79 % رتبه 5
1 ساله 581.1 % رتبه 3
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
656.735 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 26.49

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/20 10,145 4.99 52.169 میلیون 10,495
1399/05/19 10,678 4.31 221.959 میلیون 42,468
1399/05/16 10,237 0.00 501.08 میلیون 84,159
1399/05/15 10,237 0.67 501.08 میلیون 84,159
1399/05/14 10,169 5.00 80.795 میلیون 16,121
1399/05/13 10,704 5.00 50.626 میلیون 14,858
1399/05/12 11,267 2.92 344.18 میلیون 83,691
1399/05/11 11,606 1.96 401.883 میلیون 77,825
1399/05/09 11,383 0.00 687.711 میلیون 109,280
1399/05/08 11,383 1.58 687.711 میلیون 109,280
1399/05/07 11,566 4.99 116.816 میلیون 15,665
1399/05/06 11,016 2.75 409.684 میلیون 62,414
1399/05/05 10,721 4.90 476.881 میلیون 49,248
1399/05/04 10,220 4.99 73.023 میلیون 12,010
1399/05/02 9,734 0.00 390.653 میلیون 59,012
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فزرین - 29,000 14.144 میلیون 1.424 هزار میلیارد 12:29
زنگان - 168,842 281,248 4.127 هزار میلیارد 12:27
فماک 1,369 28,765 400,000 11.65 هزار میلیارد 14:34
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی