شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهامی ذوب آهن اصفهان

ذوب | سهام - فرابورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,970 4.99
قیمت پایانی: 5,942 4.50

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,794 پایانی 5,942 256.00
بیشترین 5,970 کمترین 5,730
حجم 203.524 میلیون دفعات 15,429
حد قیمت 5,402 - 5,970 ارزش 1.209 هزار میلیارد
حجم مبنا 22.371 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
6,105 تعداد خریدار 14
180.887 میلیون حجم خرید 22.637 میلیون
5,635 تعداد فروشنده 13
174.497 میلیون حجم فروش 29.028 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
161 2.22 میلیون 5,970 5,970 245,287 26
3 2,850 5,968 5,985 50,000 1
3 4,182 5,965 5,998 105,649 6
2 33,349 5,964 6,050 4,000 1
1 94,473 5,962 6,200 60,000 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 75
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 121
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 104.33 % رتبه 9
6 ماهه 214.39 % رتبه 3
9 ماهه 240.71 % رتبه 3
1 ساله 240.91 % رتبه 2
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
365.454 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 26.37

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 5,942 0.00 203.524 میلیون 15,429
1399/03/13 5,942 4.50 203.524 میلیون 15,429
1399/03/12 5,686 1.92 217.632 میلیون 19,113
1399/03/11 5,579 0.85 296.577 میلیون 27,734
1399/03/10 5,627 4.90 78.834 میلیون 7,867
1399/03/8 5,364 0.00 457.797 میلیون 34,867
1399/03/7 5,364 1.79 457.797 میلیون 34,867
1399/03/6 5,462 4.39 155.613 میلیون 13,295
1399/03/4 5,713 0.00 320.476 میلیون 26,361
1399/03/3 5,713 4.74 320.476 میلیون 26,361
1399/03/1 5,997 0.00 400.395 میلیون 32,885
1399/02/31 5,997 3.83 400.395 میلیون 32,885
1399/02/30 6,236 4.65 669.001 میلیون 35,865
1399/02/29 5,959 4.69 487.878 میلیون 22,636
1399/02/28 5,692 4.30 535.27 میلیون 36,360
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 1,206 25,341 3.12 میلیون 16.52 هزار میلیارد 1399/03/14
فخاس 304.00 29,994 1.188 میلیون 268.191 هزار میلیارد 1399/03/14
فسپا 1,104 32,999 7.939 میلیون 21.096 هزار میلیارد 1399/03/14
فمراد 1,811 59,880 764,972 2.922 هزار میلیارد 1399/03/14
فخوز 1,204 25,301 8.176 میلیون 480.961 هزار میلیارد 1399/03/14
فملی 703.00 14,777 84.124 میلیون 1494.535 هزار میلیارد 1399/03/14
فولاژ 913.00 19,174 3.875 میلیون 114.492 هزار میلیارد 1399/03/14
فجر 1,858 39,023 5.168 میلیون 33.206 هزار میلیارد 1399/03/10
فولاد 459.00 9,649 294.517 میلیون 2011.834 هزار میلیارد 1399/03/14
وتوکا 924.00 19,417 26.394 میلیون 50.484 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی