شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه‌صنعتی‌سپاهان‌

فسپا | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 58,000 2.71
قیمت پایانی: 59,230 4.89

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 59,290 پایانی 59,230 2,760.00
بیشترین 59,290 کمترین 56,470
حجم 7.839 میلیون دفعات 2,474
حد قیمت 53,650 - 59,290 ارزش 464.294 میلیارد
حجم مبنا 904,486 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,538 تعداد خریدار 8
6.091 میلیون حجم خرید 1.747 میلیون
513 تعداد فروشنده 2
6.894 میلیون حجم فروش 944,343
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
32 24,361 57,950 57,950 87,748 9
2 615 57,900 57,990 50,000 1
3 100,568 57,500 58,000 146,377 4
2 271 57,900 - - 0
1 400 57,890 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,570
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,355
سود نقدی 923
درصد توزیع 68.12 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 129.12 % رتبه 171
6 ماهه 261.11 % رتبه 167
9 ماهه 349.35 % رتبه 183
1 ساله 556.93 % رتبه 195
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
36.706 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 25.51

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/22 59,230 4.89 7.839 میلیون 2,474
1399/04/21 56,470 2.15 11.421 میلیون 2,823
1399/04/19 55,280 0.00 12.59 میلیون 3,461
1399/04/18 55,280 4.46 12.59 میلیون 3,461
1399/04/17 52,920 4.77 12.974 میلیون 3,296
1399/04/16 50,510 4.99 8.881 میلیون 2,471
1399/04/15 48,110 1.58 18.799 میلیون 5,429
1399/04/14 48,880 4.31 1.664 میلیون 1,075
1399/04/12 51,080 0.00 6.758 میلیون 3,488
1399/04/11 51,080 0.23 6.758 میلیون 3,488
1399/04/10 51,200 4.96 6.484 میلیون 1,606
1399/04/08 48,780 0.00 1.1 میلیون 407
1399/04/07 48,780 3.59 1.1 میلیون 407
1399/04/04 47,090 4.16 6.401 میلیون 1,969
1399/04/03 45,210 4.48 7.193 میلیون 3,140
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 1,380 26,260 16.754 میلیون 18.025 هزار میلیارد 12:29
فخاس 1,700 35,770 3.375 میلیون 425.663 هزار میلیارد 12:29
فمراد 4,500 94,690 994,429 4.636 هزار میلیارد 12:29
فخوز 210.00 37,300 44.193 میلیون 742.899 هزار میلیارد 12:30
فملی 1,610 33,830 260.056 میلیون 3429.348 هزار میلیارد 12:30
فولاژ 1,710 35,910 13.041 میلیون 215.46 هزار میلیارد 12:29
فجر 550.00 52,700 6.346 میلیون 47.31 هزار میلیارد 12:29
فولاد 1,000 21,150 527.31 میلیون 4420.35 هزار میلیارد 12:30
وتوکا 1,470 30,100 17.472 میلیون 82.888 هزار میلیارد 13:53
فلوله 1,370 34,450 10.996 میلیون 18.315 هزار میلیارد 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی