شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی زهراوی

دزهراوی | سهام - بورس
مواد و محصولات دارویی ( زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,890 4.97
قیمت پایانی: 11,390 0.61

مشخصات

شرکت

نام شرکت : داروسازی زهراوی سال مالی : --- توضیحات : ---
ایمیل : zahravi@srtnet.net وب سایت : http://www.zahravipharma.com

‌اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
تلفن :

(021) 88756014

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان عبد المجید صابونچی، خیابان هویزه غربی، پلاک 178، طبقه اول
دورنگار :

(021) 88758735

کارخانه
تلفن :

(0411) 6309401

تبریز _ کیلومتر17 جاده تهران _ خیابان سرم سازی _ شرکت دارو سازی زهراوی
دورنگار :

(0411) 6309400

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN
نام : داروسازی زهراوی نام کوتاه نماد : دزهراوی2 نوع : سهام بازار معاملاتی : بورس بازار : بازار معاملات آد-لات تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه کد بورسی : O1 گروه نماد : IRO1DZAH0002 کد ISIN : IRO1DZAH0007
نام : داروسازی زهراوی نام کوتاه نماد : دزهراوی نوع : سهام بازار معاملاتی : بورس بازار : بازار معاملات اصلی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه کد بورسی : N2 گروه نماد : IRO1DZAH0001 کد ISIN : IRO1DZAH0007
نام : داروسازی زهراوی نام کوتاه نماد : دزهراوی3 نوع : سهام بازار معاملاتی : بورس بازار : بازار معاملات جبرانی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه کد بورسی : Y1 گروه نماد : IRO1DZAH0003 کد ISIN : IRO1DZAH0007
نام : داروسازی زهراوی نام کوتاه نماد : دزهراوی4 نوع : سهام بازار معاملاتی : بورس بازار : بازار معاملات بلوکی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه کد بورسی : B1 گروه نماد : IRO1DZAH0004 کد ISIN : IRO1DZAH0007

اعضای هیات مدیره

سال 1398 | تاریخ : 1398/07/20
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : حسین اسلامی مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری دارویی تامین نام : فرهاد غفوریان خوجین مدرک تحصیلی : لیسانس کد ملی : 1639292357
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : لابراتوارهای دارویی رازک نام : محمدرضا سیاهی شادباد مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : داروپخش نام : حسین اسلامی مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : دارو حکیم نام : سعید خشوعی مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : دارو ابوریحان نام : غلام حسن قهرمانی اقدم مدرک تحصیلی : دکتری حسابداری کد ملی : -
سال 1398 | تاریخ : 1398/05/28
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : حسین اسلامی مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری دارویی تامین نام : فرهاد غفوریان خوجین مدرک تحصیلی : لیسانس کد ملی : 1639292357
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : لابراتوارهای دارویی رازک نام : محمدرضا سیاهی شادباد مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : داروپخش نام : بهزاد محیط مافی مدرک تحصیلی : دکتری داروسازی کد ملی : 2754208471
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : دارو حکیم نام : سعید خشوعی مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : دارو ابوریحان نام : غلام حسن قهرمانی اقدم مدرک تحصیلی : دکتری حسابداری کد ملی : -
سال 1398 | تاریخ : 1398/04/30
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : بهزاد محیط مافی مدرک تحصیلی : دکتری داروسازی کد ملی : 2754208471
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری دارویی تامین نام : فرهاد غفوریان خوجین مدرک تحصیلی : لیسانس کد ملی : 1639292357
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : لابراتوارهای دارویی رازک نام : محمدرضا سیاهی شادباد مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : داروپخش نام : بهزاد محیط مافی مدرک تحصیلی : دکتری داروسازی کد ملی : 2754208471
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : دارو حکیم نام : سعید خشوعی مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : دارو ابوریحان نام : غلام حسن قهرمانی اقدم مدرک تحصیلی : دکتری حسابداری کد ملی : -
سال 1396 | تاریخ : 1396/12/14
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : بهزاد محیط مافی مدرک تحصیلی : دکتری داروسازی کد ملی : 2754208471
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری دارویی تامین نام : حمیدرضا راسخ مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 2991390468
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : لابراتوارهای دارویی رازک نام : محمدرضا سیاهی شادباد مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : داروپخش نام : بهزاد محیط مافی مدرک تحصیلی : دکتری داروسازی کد ملی : 2754208471
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : دارو حکیم نام : مهرداد علیمیان مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : دارو ابوریحان نام : محمدرضا احمدی مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
سال 1396 | تاریخ : 1396/02/04
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : مهدی بخشایش مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری دارویی تامین نام : حمیدرضا راسخ مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 2991390468
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : لابراتوارهای دارویی رازک نام : محمدرضا سیاهی شادباد مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : داروپخش نام : مهدی بخشایش مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : دارو حکیم نام : مهرداد علیمیان مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : دارو ابوریحان نام : محمدرضا احمدی مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
سال 1395 | تاریخ : 1395/07/28
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : مجید عنابی مدرک تحصیلی : دکتری داروسازی کد ملی : 320101185
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری دارویی تامین نام : حمیدرضا راسخ مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 2991390468
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : لابراتوارهای دارویی رازک نام : محمدرضا سیاهی شادباد مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : داروپخش نام : مجید عنابی مدرک تحصیلی : دکتری داروسازی کد ملی : 320101185
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : دارو حکیم نام : مهرداد علیمیان مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : دارو ابوریحان نام : محمدرضا احمدی مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی