شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی‌زهراوی‌

دزهراوی | سهام - بورس
مواد و محصولات دارویی ( زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,590 4.92
قیمت پایانی: 11,760 3.53

افزایش سرمایه

1397/12/19

943% افزایش

سرمایه قبلی : 240 میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 2.504 هزار میلیارد اندوخته : 2.264 هزار میلیارد تاریخ ثبت : 1397/12/19
تغییر سرمایه : 2.264 هزار میلیارد صرف سهام : -

1394/11/04

200% افزایش

سرمایه قبلی : 80 میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 240 میلیارد اندوخته : 160 میلیارد تاریخ ثبت : 1395/02/19
تغییر سرمایه : 160 میلیارد صرف سهام : -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی