شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی‌زهراوی‌

دزهراوی | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 21,740 4.98
قیمت پایانی: 21,810 4.68

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 21,740 پایانی 21,810 1,070.00
بیشترین 22,610 کمترین 21,740
حجم 8.58 میلیون دفعات 3,359
حد قیمت 21,740 - 24,020 ارزش 187.093 میلیارد
حجم مبنا 2.094 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
2,167 تعداد خریدار 2
8.561 میلیون حجم خرید 19,000
989 تعداد فروشنده 1
7.58 میلیون حجم فروش 1,000,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
17 18,754 21,740 21,740 6.564 میلیون 1203
1 5,147 4,070 21,750 26,193 15
0 - - 21,760 13,119 8
0 - - 22,730 4,400 1
0 - - 22,740 2,725 5

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 25
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 40
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.12 % رتبه 93
6 ماهه 99.28 % رتبه 72
9 ماهه 202.58 % رتبه 62
1 ساله 470.2 % رتبه 60
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
57.292 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 18.97

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/20 21,810 4.68 8.58 میلیون 3,359
1399/05/19 22,880 4.19 21.725 میلیون 11,041
1399/05/16 23,880 0.00 15.579 میلیون 7,782
1399/05/15 23,880 3.75 15.579 میلیون 7,782
1399/05/14 24,810 0.00 10.424 میلیون 6,312
1399/05/13 24,810 2.90 10.424 میلیون 6,312
1399/05/12 25,550 1.66 17.983 میلیون 9,592
1399/05/11 25,980 3.92 18.293 میلیون 8,613
1399/05/09 25,000 0.00 20.36 میلیون 10,219
1399/05/08 25,000 2.31 20.36 میلیون 10,219
1399/05/07 25,590 4.05 24.912 میلیون 11,514
1399/05/06 26,670 4.99 3.41 میلیون 2,139
1399/05/05 28,070 4.72 6.695 میلیون 4,238
1399/05/04 29,460 1.27 22.646 میلیون 12,969
1399/05/02 29,090 0.00 7.817 میلیون 3,817
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی