شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی‌زهراوی‌

دزهراوی | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,548 5.00
قیمت پایانی: 20,407 4.28

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,571 پایانی 20,407 837.00
بیشترین 20,548 کمترین 19,600
حجم 10.402 میلیون دفعات 4,510
حد قیمت 18,592 - 20,548 ارزش 212.287 میلیارد
حجم مبنا 2.382 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,113 تعداد خریدار 1
10.352 میلیون حجم خرید 50,000
2,820 تعداد فروشنده 3
10.271 میلیون حجم فروش 131,544
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
445 1.369 میلیون 20,548 20,548 12,054 3
4 1,265 20,547 21,000 10,369 3
1 2,000 20,546 21,370 2,000 1
3 1,310 20,545 21,522 1,475 1
5 13,113 20,541 21,628 19,670 7

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود -6
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -177
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 112.05 % رتبه 54
6 ماهه 112.44 % رتبه 38
9 ماهه 331.91 % رتبه 43
1 ساله 998.04 % رتبه 48
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
49.003 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 18.99

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/18 19,570 5.00 3.764 میلیون 2,621
1399/01/17 20,599 4.54 9.74 میلیون 6,311
1399/01/16 21,578 3.04 19.878 میلیون 11,204
1399/01/11 20,941 4.71 18.558 میلیون 8,111
1399/01/10 21,976 1.72 27.654 میلیون 16,314
1399/01/9 21,604 3.18 13.507 میلیون 7,550
1399/01/6 20,939 19.94 7.114 میلیون 2,786
1398/12/29 17,458 0.00 6.164 میلیون 2,954
1398/12/28 17,458 4.73 6.164 میلیون 2,954
1398/12/27 16,669 2.94 18.026 میلیون 8,654
1398/12/26 16,193 4.72 6.66 میلیون 1,804
1398/12/25 15,463 4.69 8.929 میلیون 3,705
1398/12/24 16,224 1.36 11.948 میلیون 6,426
1398/12/22 16,448 0.00 28.411 میلیون 10,655
1398/12/21 16,448 4.26 28.411 میلیون 10,655
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 2,352 79,499 335,196 35.155 هزار میلیارد 12:29
دسبحان 377.00 22,214 2.648 میلیون 22.888 هزار میلیارد 12:54
وپخش 1,837 93,000 660,972 78.628 هزار میلیارد 12:29
دسینا 324.00 25,950 1.918 میلیون 20.85 هزار میلیارد 12:29
داسوه 31.00 24,199 2.027 میلیون 18.089 هزار میلیارد 12:29
دفرا 87.00 20,350 1.26 میلیون 14.317 هزار میلیارد 12:29
دکیمی 1,039 21,834 1.249 میلیون 12.286 هزار میلیارد 12:29
درازک 97.00 44,110 745,031 26.206 هزار میلیارد 12:30
دکوثر 330.00 19,950 4.281 میلیون 10.7 هزار میلیارد 12:55
دلقما 316.00 13,200 3.144 میلیون 9.31 هزار میلیارد 1398/12/8
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی