شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی‌زهراوی‌

دزهراوی | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 25,480 4.60
قیمت پایانی: 25,550 4.89

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11.026 میلیون پایانی 25,550 1,190.00
بیشترین 281.661 میلیارد کمترین 25,570
حجم 11.026 میلیون دفعات 5,163
حد قیمت 23,150 - 25,570 ارزش 281.661 میلیارد
حجم مبنا 1.991 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
2,781 تعداد خریدار 2
10.874 میلیون حجم خرید 152,141
2,000 تعداد فروشنده -
11.026 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
49 72,650 25,550 25,550 66,643 38
6 8,395 25,540 25,560 20,536 8
1 779 25,530 25,570 98,844 62
4 5,737 25,360 25,420 10,545 4
3 1,870 25,350 25,440 33,200 3

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 40
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 40
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 15.32 % رتبه 68
6 ماهه 169.32 % رتبه 62
9 ماهه 172.97 % رتبه 56
1 ساله 460 % رتبه 55
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
60.997 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 18.97

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/22 25,550 4.89 11.026 میلیون 5,163
1399/04/21 24,360 2.99 16.567 میلیون 8,213
1399/04/19 25,110 0.00 15.355 میلیون 8,259
1399/04/18 25,110 3.42 15.355 میلیون 8,259
1399/04/17 26,000 1.33 23.868 میلیون 12,011
1399/04/16 26,350 4.15 21.204 میلیون 9,796
1399/04/15 25,300 0.48 17.681 میلیون 9,286
1399/04/14 25,180 4.04 19.077 میلیون 8,693
1399/04/12 26,240 0.00 16.896 میلیون 8,701
1399/04/11 26,240 4.29 16.896 میلیون 8,701
1399/04/10 25,160 4.75 6.787 میلیون 4,086
1399/04/09 24,020 4.57 23.837 میلیون 9,908
1399/04/08 25,170 4.22 17.317 میلیون 7,253
1399/04/07 26,280 2.50 14.264 میلیون 7,310
1399/04/04 25,640 4.68 14.208 میلیون 7,437
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 5,360 119,950 585,140 53.681 هزار میلیارد 12:29
دسبحان 1,540 32,930 3.28 میلیون 43.824 هزار میلیارد 12:29
وپخش 1,310 152,300 323,782 131.687 هزار میلیارد 12:29
دسینا 2,140 44,900 2.697 میلیون 37.352 هزار میلیارد 12:29
داسوه 2,260 47,540 4.752 میلیون 35.648 هزار میلیارد 12:27
دفرا 1,860 35,460 1.821 میلیون 25.557 هزار میلیارد 12:29
دکیمی 1,420 35,110 2.016 میلیون 20.339 هزار میلیارد 12:29
درازک 220.00 57,950 2.139 میلیون 42.88 هزار میلیارد 12:29
دکوثر 1,900 36,120 4.164 میلیون 19.624 هزار میلیارد 1399/04/19
دلقما 11,230 38,010 2 18.482 هزار میلیارد 1399/04/10
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی