شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دارویی‌ رازک‌

درازک2 | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 17,089 4.00
قیمت پایانی: 17,089 4.00

آخرین معامله

1398/04/12
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,089 پایانی 17,089 657.00
بیشترین 17,089 کمترین 17,089
حجم 22.039 میلیون دفعات 1
حد قیمت 16,087 - 17,779 ارزش 376.633 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/04/12
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 22.039 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 22.039 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/04/12
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.134 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/04/12 17,089 0.00 22.039 میلیون 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 294.00 50,900 385,268 22.875 هزار میلیارد 12:29
دسبحان 531.00 12,540 5.096 میلیون 12.737 هزار میلیارد 12:29
وپخش 2,475 51,983 537,199 42.754 هزار میلیارد 12:29
دزهراوی 135.00 10,801 15.863 میلیون 27.612 هزار میلیارد 12:29
دسینا - 18,616 1.273 میلیون 15.064 هزار میلیارد 12:29
داسوه 61.00 16,689 5.099 میلیون 12.562 هزار میلیارد 1398/09/25
دفرا 777.00 16,333 2.702 میلیون 11.416 هزار میلیارد 12:27
دکیمی 463.00 14,140 1.661 میلیون 8.176 هزار میلیارد 12:29
درازک 167.00 31,244 548,344 18.395 هزار میلیارد 12:29
دکوثر 665.00 13,976 4.15 میلیون 7.51 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها