شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پالایش نفت بندرعباس

شبندر4 | سهام - بورس
گروه:

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

زیر گروه:

ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 7,600 4.22
قیمت پایانی: 7,600 4.22

آخرین معامله

1396/11/1
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,600 پایانی 7,600 308.00
بیشترین 7,600 کمترین 7,600
حجم 525 میلیون دفعات 1
حد قیمت - - - ارزش 3.99 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1396/11/1
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 525 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 525 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1396/11/1
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
218.029 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1396/11/1 7,600 0.00 525 میلیون 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شپنا 71.00 6,400 59.258 میلیون 327.573 هزار میلیارد 12:35
شنفت 1,099 23,091 2.744 میلیون 45.828 هزار میلیارد 12:27
شبهرن 1,093 28,040 2.144 میلیون 72.61 هزار میلیارد 12:28
ونفت 429.00 9,015 14.131 میلیون 14.858 هزار میلیارد 12:29
شبندر 191.00 11,760 19.791 میلیون 343.08 هزار میلیارد 15:41
شبریز 1,686 41,489 3.906 میلیون 161.098 هزار میلیارد 12:35
شسپا 591.00 12,425 27.74 میلیون 74.544 هزار میلیارد 12:29
شراز 2,074 52,799 938.468 53.871 هزار میلیارد 12:29
شتران 102.00 3,440 11.171 میلیون 66.3 هزار میلیارد 1398/08/4
شپاس 687.00 14,433 3.24 میلیون 34.639 هزار میلیارد 12:26
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها