شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک ملت

وبملت | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,231 5.00
قیمت پایانی: 17,100 4.20

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,200 پایانی 17,100 689.00
بیشترین 17,231 کمترین 16,200
حجم 131.758 میلیون دفعات 18,984
حد قیمت 15,591 - 17,231 ارزش 2.253 هزار میلیارد
حجم مبنا 7.322 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
6,884 تعداد خریدار 22
96.024 میلیون حجم خرید 35.728 میلیون
6,851 تعداد فروشنده 29
75.72 میلیون حجم فروش 56.032 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2596 40.483 میلیون 17,231 17,320 101 1
23 64,529 17,230 17,440 12,000 1
9 29,630 17,229 17,498 1,048 1
1 642 15,492 15,920 52,500 2
1 500 14,937 15,925 796 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 402
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 2,420
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 115.25 % رتبه 3
6 ماهه 207.06 % رتبه 4
9 ماهه 286.37 % رتبه 4
1 ساله 380.86 % رتبه 5
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
820.55 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 27.04

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 16,411 2.04 219.648 میلیون 36,798
1399/03/4 16,753 0.00 275.843 میلیون 42,546
1399/03/3 16,753 2.23 275.843 میلیون 42,546
1399/03/1 16,388 0.00 320.144 میلیون 33,493
1399/02/31 16,388 4.74 320.144 میلیون 33,493
1399/02/30 17,204 3.54 266.154 میلیون 39,281
1399/02/29 17,836 2.74 407.801 میلیون 50,758
1399/02/28 17,360 5.00 107.462 میلیون 7,043
1399/02/27 18,273 5.00 68.372 میلیون 6,297
1399/02/25 19,234 0.00 440.618 میلیون 65,049
1399/02/24 19,234 3.39 440.618 میلیون 65,049
1399/02/23 19,909 5.00 69.861 میلیون 16,438
1399/02/22 20,956 4.30 634.873 میلیون 115,600
1399/02/21 20,092 5.00 99.346 میلیون 8,617
1399/02/20 19,136 4.99 113.33 میلیون 9,114
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وپاسار 418.00 8,795 53.183 میلیون 436.817 هزار میلیارد 1399/03/7
وپست 634.00 14,300 4.788 میلیون 45.579 هزار میلیارد 1399/03/7
وبصادر 82.00 1,741 916.884 میلیون 299.68 هزار میلیارد 1399/03/7
وپارس 71.00 1,921 230.499 میلیون 294.545 هزار میلیارد 1399/03/7
وسینا 423.00 8,891 16.651 میلیون 86.18 هزار میلیارد 1399/03/7
ونوین 62.00 4,580 190.902 میلیون 136.338 هزار میلیارد 1399/03/7
وخاور 518.00 10,894 7.685 میلیون 107.42 هزار میلیارد 1399/03/7
وکار 753.00 15,824 6.058 میلیون 133.374 هزار میلیارد 1399/03/7
وانصار 2.00 2,088 - 20.86 هزار میلیارد 1399/02/17
وتجارت 86.00 1,824 781.844 میلیون 399.26 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی