شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک ملت

وبملت | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,398 1.38
قیمت پایانی: 18,454 1.69

آخرین معامله

13:20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,148 پایانی 18,454 306.00
بیشترین 18,871 کمترین 17,700
حجم 85.259 میلیون دفعات 22,894
حد قیمت 17,241 - 19,055 ارزش 1.573 هزار میلیارد
حجم مبنا 7.014 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

13:20
حقیقی حقوقی
11,601 تعداد خریدار 21
73.582 میلیون حجم خرید 11.677 میلیون
5,734 تعداد فروشنده 26
66.934 میلیون حجم فروش 18.324 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

13:20
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
103 209,336 18,397 18,397 311,009 42
3 2,000 18,396 18,398 121,201 15
5 8,920 18,395 18,399 1.676 میلیون 20
1 559 17,861 17,914 288 1
3 3,005 17,860 17,915 300 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 402
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 2,420
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 130.27 % رتبه 3
6 ماهه 206.43 % رتبه 4
9 ماهه 314.28 % رتبه 4
1 ساله 400.64 % رتبه 5
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
907.4 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 27.04

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/11 18,148 1.03 205.602 میلیون 41,126
1399/03/10 17,963 5.00 67.341 میلیون 9,087
1399/03/8 17,108 0.00 140.682 میلیون 20,137
1399/03/7 17,108 4.25 140.682 میلیون 20,137
1399/03/6 16,411 2.04 219.648 میلیون 36,798
1399/03/4 16,753 0.00 275.843 میلیون 42,546
1399/03/3 16,753 2.23 275.843 میلیون 42,546
1399/03/1 16,388 0.00 320.144 میلیون 33,493
1399/02/31 16,388 4.74 320.144 میلیون 33,493
1399/02/30 17,204 3.54 266.154 میلیون 39,281
1399/02/29 17,836 2.74 407.801 میلیون 50,758
1399/02/28 17,360 5.00 107.462 میلیون 7,043
1399/02/27 18,273 5.00 68.372 میلیون 6,297
1399/02/25 19,234 0.00 440.618 میلیون 65,049
1399/02/24 19,234 3.39 440.618 میلیون 65,049
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وپاسار 170.00 9,060 46.443 میلیون 456.07 هزار میلیارد 13:21
وپست 112.00 15,496 10.633 میلیون 52.188 هزار میلیارد 12:29
وبصادر 25.00 1,703 440.051 میلیون 301.258 هزار میلیارد 12:29
وپارس 33.00 1,970 185.242 میلیون 310.179 هزار میلیارد 12:30
وسینا 188.00 8,790 23.948 میلیون 93.56 هزار میلیارد 12:29
ونوین 159.00 4,100 134.672 میلیون 127.453 هزار میلیارد 13:20
وخاور 198.00 11,550 22.34 میلیون 113.75 هزار میلیارد 12:29
وکار 792.00 16,648 19.116 میلیون 140.233 هزار میلیارد 12:29
وانصار 2.00 2,088 - 20.86 هزار میلیارد 1399/02/17
وتجارت 12.00 1,803 853.967 میلیون 412.024 هزار میلیارد 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی