شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پالایش نفت اصفهان

شپنا | سهام - بورس
گروه:

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,980 1.82
قیمت پایانی: 5,994 2.06

آخرین معامله

12:49
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,900 پایانی 5,994 121.00
بیشترین 6,109 کمترین 5,870
حجم 44.628 میلیون دفعات 7,381
حد قیمت 5,580 - 6,166 ارزش 267.489 میلیارد
حجم مبنا 1.653 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:49
حقیقی حقوقی
2,981 تعداد خریدار 2
31.568 میلیون حجم خرید 13.059 میلیون
1,698 تعداد فروشنده 13
22.017 میلیون حجم فروش 22.611 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:49
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 3,799 5,953 5,996 400 1
1 1,000 5,952 5,998 180 1
13 121,100 5,950 6,000 270,856 13
1 1,000 5,871 5,891 90,200 2
9 155,853 5,870 5,892 50,000 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 7,529
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 2,539
سود نقدی 800
درصد توزیع 31.51 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.27 % رتبه 13
6 ماهه 31.84 % رتبه 14
9 ماهه 53.81 % رتبه 12
1 ساله 92.7 % رتبه 11
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
299.523 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 16.76

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/11/7 5,873 1.29 22.415 میلیون 4,904
1398/11/6 5,950 1.88 27.727 میلیون 7,752
1398/11/5 6,064 0.25 28.322 میلیون 6,197
1398/11/3 6,049 0.00 43.509 میلیون 8,290
1398/11/2 6,049 0.13 43.509 میلیون 8,290
1398/11/1 6,041 4.94 203.277 میلیون 17,793
1398/10/30 6,355 1.60 19.133 میلیون 3,780
1398/10/29 6,458 0.55 27.334 میلیون 4,686
1398/10/28 6,423 1.49 59.258 میلیون 6,281
1398/10/26 6,329 0.00 25.317 میلیون 4,393
1398/10/25 6,329 0.44 25.317 میلیون 4,393
1398/10/24 6,357 0.41 26.112 میلیون 5,276
1398/10/23 6,331 4.46 52.535 میلیون 7,522
1398/10/22 6,061 4.99 69.798 میلیون 5,153
1398/10/21 5,773 2.00 1.983 میلیون 157
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شنفت 1,226 25,760 3.787 میلیون 50.91 هزار میلیارد 12:29
شبهرن - 25,090 1.914 میلیون 65.377 هزار میلیارد 12:29
ونفت 500.00 10,501 3.234 میلیون 17.266 هزار میلیارد 12:26
شبندر 69.00 10,980 15.939 میلیون 315.367 هزار میلیارد 12:29
شبریز 269.00 38,899 2.056 میلیون 148.167 هزار میلیارد 12:30
شسپا 265.00 11,270 11.485 میلیون 67.992 هزار میلیارد 12:48
شراز 52.00 48,477 268,196 49.952 هزار میلیارد 12:29
شتران 102.00 3,440 11.171 میلیون 66.3 هزار میلیارد 1398/08/4
شپاس 66.00 15,299 5.807 میلیون 37.838 هزار میلیارد 12:30
شرانل 316.00 14,850 5.062 میلیون 29.716 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها