شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پالایش نفت اصفهان

شپنا | سهام - بورس
گروه:

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 35,360 4.99
قیمت پایانی: 35,360 4.99

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 35,360 پایانی 35,360 1,680.00
بیشترین 35,360 کمترین 35,360
حجم 231.891 میلیون دفعات 13,189
حد قیمت 32,000 - 35,360 ارزش 8.2 هزار میلیارد
حجم مبنا 3.654 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
9,335 تعداد خریدار 44
205.819 میلیون حجم خرید 26.071 میلیون
1,628 تعداد فروشنده 19
24.419 میلیون حجم فروش 207.472 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
9999 153.18 میلیون 35,360 35,360 1.201 میلیون 76
217 258,561 35,350 - - 0
60 50,261 35,340 - - 0
973 2.201 میلیون 34,450 - - 0
360 535,865 34,440 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 559
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 2,539
سود نقدی 800
درصد توزیع 31.51 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 494.21 % رتبه 8
6 ماهه 495.05 % رتبه 7
9 ماهه 549.26 % رتبه 7
1 ساله 669.64 % رتبه 7
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1717.68 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 22.3

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/21 33,680 2.56 233.399 میلیون 41,714
1399/04/19 32,840 0.00 489.587 میلیون 70,833
1399/04/18 32,840 4.85 489.587 میلیون 70,833
1399/04/17 31,320 0.00 1.588 میلیون 345
1399/04/16 31,320 1.82 1.588 میلیون 345
1399/04/15 30,760 4.98 25.888 میلیون 2,451
1399/04/14 29,300 4.98 103.16 میلیون 7,947
1399/04/12 27,910 0.00 53.302 میلیون 4,292
1399/04/11 27,910 4.96 53.302 میلیون 4,292
1399/04/10 26,590 4.97 47.347 میلیون 3,417
1399/04/09 25,330 4.97 28.204 میلیون 3,004
1399/04/08 24,130 4.96 85.971 میلیون 5,325
1399/04/07 22,990 4.98 63.411 میلیون 3,838
1399/04/04 21,900 4.99 44.614 میلیون 3,304
1399/04/03 20,860 4.98 24.064 میلیون 2,775
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شنفت 3,500 93,000 7.499 میلیون 246.1 هزار میلیارد 12:29
شبهرن 2,510 97,500 6.467 میلیون 257.868 هزار میلیارد 12:29
ونفت 400.00 17,890 12.921 میلیون 30.146 هزار میلیارد 12:29
شبندر 2,400 50,530 8.642 میلیون 1449.605 هزار میلیارد 09:31
شبریز 2,800 58,840 6.178 میلیون 588.4 هزار میلیارد 12:30
شسپا 510.00 31,690 20.872 میلیون 194.88 هزار میلیارد 12:30
شراز 8,316 174,643 2.404 میلیون 179.194 هزار میلیارد 12:30
شتران 102.00 3,440 11.171 میلیون 416.4 هزار میلیارد 12:30
شپاس 1,939 40,735 950,146 96.389 هزار میلیارد 12:29
شرانل 595.00 44,680 3.141 میلیون 93.186 هزار میلیارد 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی