شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی شازند

شاراک | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,800 3.75
قیمت پایانی: 14,375 0.77

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,266 پایانی 14,375 110.00
بیشترین 14,975 کمترین 13,800
حجم 23.555 میلیون دفعات 4,644
حد قیمت 13,552 - 14,978 ارزش 338.603 میلیارد
حجم مبنا 3.651 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,240 تعداد خریدار 9
17.572 میلیون حجم خرید 5.983 میلیون
1,978 تعداد فروشنده 9
14.07 میلیون حجم فروش 9.486 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
7 123,250 14,800 14,800 7,150 4
1 100 14,793 14,801 3,950 2
1 673 14,776 14,825 665 1
1 1,000 14,311 14,540 20,000 1
1 1,049 14,290 14,550 1,600 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,056
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,588
سود نقدی 1,500
درصد توزیع 94.46 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 68.1 % رتبه 45
6 ماهه 81.07 % رتبه 63
9 ماهه 101.34 % رتبه 60
1 ساله 146.29 % رتبه 58
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
115.033 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 15.84

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/18 14,265 4.17 20.07 میلیون 4,736
1399/01/17 14,885 3.53 15.914 میلیون 4,902
1399/01/16 14,378 5.16 13.173 میلیون 794
1399/01/11 13,673 3.52 13.663 میلیون 2,720
1399/01/10 13,208 4.73 17.826 میلیون 3,303
1399/01/9 12,611 4.81 12.737 میلیون 3,035
1399/01/6 12,032 1.82 15.097 میلیون 3,977
1399/01/5 11,817 4.43 6.043 میلیون 1,885
1398/12/29 12,365 0.00 16.686 میلیون 4,249
1398/12/28 12,365 0.88 16.686 میلیون 4,249
1398/12/27 12,475 5.19 22.188 میلیون 2,898
1398/12/26 13,158 1.90 15.548 میلیون 3,781
1398/12/25 12,913 4.94 26.962 میلیون 3,170
1398/12/24 13,584 2.92 2.093 میلیون 468
1398/12/22 13,993 0.00 19.296 میلیون 2,796
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شپاکسا 1,477 35,467 10.452 میلیون 39.084 هزار میلیارد 12:30
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 1,728 73,000 397,170 30.409 هزار میلیارد 12:29
شپدیس 1,800 37,879 8.807 میلیون 221.712 هزار میلیارد 12:30
تاپیکو 648.00 4,945 51.23 میلیون 401.795 هزار میلیارد 12:30
پارسان 319.00 8,368 21.208 میلیون 337.689 هزار میلیارد 12:29
فارس 418.00 8,797 45.683 میلیون 1246.728 هزار میلیارد 12:56
شکربن 2,789 58,578 721,673 14.453 هزار میلیارد 12:29
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
شسینا 1,746 117,000 210,888 3.622 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی