شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی شازند

شاراک | سهام - بورس
محصولات شیمیایی ( زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 27,700 0.14
قیمت پایانی: 27,900 0.87

آخرین معامله

1399/06/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 28,000 پایانی 27,900 240.00
بیشترین 28,990 کمترین 26,320
حجم 11.31 میلیون دفعات 3,510
حد قیمت 26,280 - 29,040 ارزش 315.576 میلیارد
حجم مبنا 3.226 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/29
حقیقی حقوقی
1,311 تعداد خریدار 6
9.253 میلیون حجم خرید 2.057 میلیون
1,305 تعداد فروشنده 7
8.322 میلیون حجم فروش 2.988 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور6 تعداد16,367 خرید27,500 فروش27,500 تعداد22,614 دستور8
دستور1 تعداد200 خرید26,830 فروش27,510 تعداد1,497 دستور5
دستور2 تعداد390 خرید26,820 فروش27,700 تعداد6,770 دستور5
دستور1 تعداد3,000 خرید27,650 فروش30,350 تعداد4,000 دستور1
دستور1 تعداد185 خرید27,460 فروش30,360 تعداد5,500 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 389
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,376
سود نقدی 1,370
درصد توزیع 99.56 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.92 % رتبه 135
6 ماهه 124.85 % رتبه 109
9 ماهه 241.89 % رتبه 96
1 ساله 272.94 % رتبه 91
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
223.05 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.84

P/B

% 16.52

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 27,900 درصد تغییر : 0.87 حجم : 11.31 میلیون دفعات : 3,510
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 27,660 درصد تغییر : 4.73 حجم : 25.739 میلیون دفعات : 4,408
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 26,410 درصد تغییر : 4.51 حجم : 2.923 میلیون دفعات : 326
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 25,270 درصد تغییر : 4.90 حجم : 10.331 میلیون دفعات : 1,328
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 24,090 درصد تغییر : 2.86 حجم : 11.265 میلیون دفعات : 2,553
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 23,420 درصد تغییر : 4.98 حجم : 3.335 میلیون دفعات : 595
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 22,310 درصد تغییر : 4.06 حجم : 7.389 میلیون دفعات : 1,932
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 21,440 درصد تغییر : 4.54 حجم : 5.96 میلیون دفعات : 1,041
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 22,460 درصد تغییر : 4.18 حجم : 7.294 میلیون دفعات : 1,178
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 23,440 درصد تغییر : 3.63 حجم : 10.402 میلیون دفعات : 2,056
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 22,620 درصد تغییر : 3.67 حجم : 6.535 میلیون دفعات : 1,661
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 21,820 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.848 میلیون دفعات : 1,308
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 21,820 درصد تغییر : 4.72 حجم : 8.848 میلیون دفعات : 1,308
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 22,900 درصد تغییر : 4.26 حجم : 6.074 میلیون دفعات : 1,696
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 23,920 درصد تغییر : 3.15 حجم : 10.067 میلیون دفعات : 2,270
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شپترو آخرین : 40.00 1,452 حجم : 30.719 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/05/25
نماد : شمواد آخرین : 46.00 3,701 حجم : - ارزش بازار : 7.96 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/1
نماد : شپلی آخرین : 9.00 487 حجم : 31.314 میلیون ارزش بازار : 26.461 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/11
نماد : شپمچا آخرین : 519.00 9,879 حجم : 4,185 ارزش بازار : 30 میلیارد تاریخ : 1399/02/16
نماد : شفارا آخرین : 181.00 3,810 حجم : 112,123 ارزش بازار : 1.268 هزار میلیارد تاریخ : 1399/04/29
نماد : شپدیس آخرین : - 126,800 حجم : 1.887 میلیون ارزش بازار : 76.403 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : خراسان آخرین : 563.00 11,827 حجم : 353,973 ارزش بازار : 173.621 هزار میلیارد تاریخ : 1399/04/17
نماد : جم آخرین : - 50,000 حجم : 6.174 میلیون ارزش بازار : 328.867 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : پترول آخرین : - 14,380 حجم : 6.493 میلیون ارزش بازار : 154.44 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : شوش آخرین : - 28,859 حجم : 4,400 ارزش بازار : 7.001 هزار میلیارد تاریخ : 1397/04/30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی