شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تولید برق ماهتاب کهنوج

بکهنوج | سهام - فرابورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 33,023 5.00
قیمت پایانی: 31,725 0.87

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 33,023 پایانی 31,725 274.00
بیشترین 33,023 کمترین 33,023
حجم 305.221 دفعات 226
حد قیمت 29,879 - 33,023 ارزش 10.08 میلیارد
حجم مبنا 1.749 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
272 3.789 میلیون 33,023 33,023 260 1
1 1,509 32,965 - - 0
2 570 32,796 - - 0
1 500 32,100 - - 0
3 600 32,023 - - 0

EPS

سال مالی 1398/10/30
پیش بینی سود -1,299
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/10/30
سود واقعی 1,119
سود نقدی 1,200
درصد توزیع 107.24 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 72.46 % رتبه 292
6 ماهه 115.24 % رتبه 411
9 ماهه 337.67 % رتبه 288
1 ساله 400.48 % رتبه 251
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
20.082 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 25.52

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 31,725 0.87 305,221 226
1399/01/19 31,451 0.69 241,543 150
1399/01/18 31,235 4.66 1.632 میلیون 214
1399/01/17 29,843 1.70 594,545 208
1399/01/16 29,344 3.66 928,405 220
1399/01/11 28,308 2.06 794,287 142
1399/01/10 27,738 4.01 1.551 میلیون 212
1399/01/9 26,668 3.13 1.156 میلیون 160
1399/01/6 25,860 1.21 486,587 116
1399/01/5 25,550 2.46 986,785 164
1398/12/29 24,937 0.00 2.362 میلیون 1,089
1398/12/28 24,937 1.70 2.362 میلیون 1,089
1398/12/27 24,520 2.28 1.546 میلیون 817
1398/12/26 25,092 2.89 1.571 میلیون 619
1398/12/25 25,838 0.19 73,775 47
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مبین 449.00 16,400 11.869 میلیون 235.415 هزار میلیارد 12:29
بفجر 641.00 19,200 9.736 میلیون 121.947 هزار میلیارد 12:29
وهور 833.00 17,502 4.649 میلیون 70.008 هزار میلیارد 12:29
بمپنا 3,981 83,615 958.164 60.872 هزار میلیارد 12:29
دماوند 1,289 63,750 23.822 میلیون 176.759 هزار میلیارد 1399/01/20
دماوند - 63,750 23.822 میلیون 29.46 هزار میلیارد 12:30
بزاگرس 540.00 11,348 15.495 میلیون 33.975 هزار میلیارد 12:29
بجهرم 20.00 4,247 277.182 میلیون 104.887 هزار میلیارد 12:29
گواهی ظرفیت - 7.066 میلیون 3,600 1.795 هزار میلیارد 1398/12/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی