شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

خاهن | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,008 2.67
قیمت پایانی: 6,092 1.31

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,219 پایانی 6,092 81.00
بیشترین 6,280 کمترین 6,000
حجم 12.761 میلیون دفعات 3,341
حد قیمت 5,865 - 6,481 ارزش 77.735 میلیارد
حجم مبنا 1.096 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
1,249 تعداد خریدار -
12.761 میلیون حجم خرید -
793 تعداد فروشنده -
12.761 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 1,538 6,006 6,006 5,000 1
1 848 6,004 6,013 100 1
3 2,740 6,003 6,020 5,012 2
1 1,000 6,171 6,200 25,395 12
2 2,129 6,170 6,210 30,000 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 946
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 144
سود نقدی 20
درصد توزیع 13.89 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.96 % رتبه 97
6 ماهه 41.94 % رتبه 91
9 ماهه 47.09 % رتبه 125
1 ساله 70.54 % رتبه 131
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
16.914 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 20.84

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/11/1 6,092 1.31 12.761 میلیون 3,341
1398/10/30 6,173 0.10 13.468 میلیون 2,608
1398/10/29 6,167 0.20 18.081 میلیون 3,089
1398/10/28 6,155 3.60 15.339 میلیون 2,768
1398/10/26 5,941 0.00 10.693 میلیون 1,873
1398/10/25 5,941 0.30 10.693 میلیون 1,873
1398/10/24 5,923 0.70 9.523 میلیون 1,886
1398/10/23 5,965 4.16 12.83 میلیون 2,095
1398/10/22 5,727 4.97 1.092 میلیون 130
1398/10/21 5,456 1.68 923,993 109
1398/10/18 5,366 0.63 349,931 104
1398/10/17 5,400 4.76 9.292 میلیون 1,318
1398/10/15 5,670 4.99 2.503 میلیون 498
1398/10/14 5,968 3.20 701,307 160
1398/10/11 6,165 0.07 10.557 میلیون 2,577
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
خزامیا 35.00 2,249 64.758 میلیون 12.625 هزار میلیارد 12:30
خپویش 669.00 79,900 115,661 7.873 هزار میلیارد 12:29
ورنا 83.00 2,281 35.674 میلیون 18.356 هزار میلیارد 12:29
خمحور 140.00 12,899 808,666 5.349 هزار میلیارد 12:29
خریخت 174.00 3,324 157.511 میلیون 5.294 هزار میلیارد 12:30
خلنت 416.00 51,700 172,775 4.58 هزار میلیارد 12:29
خمهر 582.00 4,380 144.273 میلیون 8.181 هزار میلیارد 12:30
خنصیر 163.00 14,099 3.581 میلیون 2.967 هزار میلیارد 12:29
خکمک 418.00 8,786 4.707 میلیون 2.819 هزار میلیارد 12:29
ختراک 741.00 15,576 1.212 میلیون 8.707 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها