شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تولیدمحورخودرو

خمحور | سهام - بورس
خودرو و ساخت قطعات ( قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 57,520 4.99
قیمت پایانی: 60,540 0.00

آخرین معامله

09:13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20 پایانی 60,540 0.00
بیشترین 1.15 میلیون کمترین 57,520
حجم 20 دفعات 1
حد قیمت 57,520 - 63,560 ارزش 1.15 میلیون
حجم مبنا 825,764 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:13
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
20 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
20 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

09:13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش57,520 تعداد1.2 میلیون دستور294
دستور0 تعداد- خرید- فروش57,530 تعداد18,706 دستور10
دستور0 تعداد- خرید- فروش58,490 تعداد4,435 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش59,880 تعداد21,181 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش59,930 تعداد40,189 دستور6

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود -86
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 16
سود نقدی 2
درصد توزیع 12.5 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 103.3 % رتبه 530
6 ماهه 301.55 % رتبه 499
9 ماهه 313.68 % رتبه 468
1 ساله 459.64 % رتبه 470
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
25.472 هزار میلیارد

ارزش بازار

60.2

P/B

% 7.56

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 60,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 60,540 درصد تغییر : 0.02 حجم : 1,865 دفعات : 4
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 60,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 196 دفعات : 2
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 60,550 درصد تغییر : 1.16 حجم : 573,155 دفعات : 497
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 61,260 درصد تغییر : 4.92 حجم : 1.759 میلیون دفعات : 711
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 64,430 درصد تغییر : 0.05 حجم : 7,736 دفعات : 20
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 64,460 درصد تغییر : 0.02 حجم : 2,077 دفعات : 9
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 64,470 درصد تغییر : 0.02 حجم : 1,914 دفعات : 7
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 64,480 درصد تغییر : 2.64 حجم : 511,410 دفعات : 303
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 66,230 درصد تغییر : 4.99 حجم : 867,949 دفعات : 304
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 69,710 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,563 دفعات : 16
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 69,710 درصد تغییر : 0.07 حجم : 10,563 دفعات : 16
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 69,760 درصد تغییر : 0.07 حجم : 9,202 دفعات : 21
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 69,810 درصد تغییر : 2.19 حجم : 374,648 دفعات : 275
تاریخ : 1399/06/06 پایانی : 71,370 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.167 میلیون دفعات : 923
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خکاوه آخرین : 11.00 824 حجم : 64.83 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/04/31
نماد : خاور آخرین : 11.00 503 حجم : 24.793 میلیون ارزش بازار : 42.552 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/4
نماد : خفناور آخرین : 85.00 2,035 حجم : 1.41 میلیون ارزش بازار : 2.511 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : خکاشا آخرین : - 1,050 حجم : 10 ارزش بازار : 2.625 هزار میلیارد تاریخ : 1395/11/27
نماد : خدیزل آخرین : - 37,339 حجم : 4.597 میلیون ارزش بازار : 37.079 هزار میلیارد تاریخ : 12:24
نماد : کرمان خودرو آخرین : - 1,000 حجم : 730.968 میلیون ارزش بازار : 5 هزار میلیارد تاریخ : 1396/08/1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی