شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری خوارزمی

وخارزم | سهام - بورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,170 1.86
قیمت پایانی: 10,159 1.97

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,100 پایانی 10,159 204.00
بیشترین 11,100 کمترین 10,170
حجم 90.224 میلیون دفعات 19,240
حد قیمت 9,845 - 10,881 ارزش 916.587 میلیارد
حجم مبنا 5 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
7,635 تعداد خریدار 13
87.051 میلیون حجم خرید 3.173 میلیون
6,169 تعداد فروشنده 6
82.327 میلیون حجم فروش 7.896 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
68 373,719 10,100 10,100 249,180 31
2 4,609 10,090 10,109 250 1
1 500 10,089 10,112 1,388 1
2 1,550 9,711 10,185 400 1
1 1,800 6,082 10,190 2,275 4

EPS

سال مالی 1399/03/31
پیش بینی سود 164
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/03/31
سود واقعی 111
سود نقدی 40
درصد توزیع 36.04 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 224.1 % رتبه 22
6 ماهه 505.83 % رتبه 20
9 ماهه 535.05 % رتبه 22
1 ساله 647.22 % رتبه 21
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
129.538 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 52.06

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/11 10,363 3.20 80.224 میلیون 14,421
1399/03/10 10,705 4.73 68.022 میلیون 12,402
1399/03/8 10,222 0.00 137.729 میلیون 26,638
1399/03/7 10,222 2.69 137.729 میلیون 26,638
1399/03/6 10,504 4.99 6.425 میلیون 2,169
1399/03/4 11,056 0.00 38.66 میلیون 6,273
1399/03/3 11,056 9.48 38.66 میلیون 6,273
1399/03/1 12,214 0.00 60.614 میلیون 9,194
1399/02/31 12,214 4.94 60.614 میلیون 9,194
1399/02/30 12,849 2.23 161.83 میلیون 32,830
1399/02/29 13,142 9.40 94.716 میلیون 15,387
1399/02/25 12,013 0.00 230.01 میلیون 41,531
1399/02/24 12,013 2.31 230.01 میلیون 41,531
1399/02/23 11,742 2.22 244.835 میلیون 43,437
1399/02/22 12,008 6.89 232.487 میلیون 41,183
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 10.00 10,975 33.992 میلیون 77.027 هزار میلیارد 12:29
وتوصا 628.00 12,700 9.827 میلیون 33.872 هزار میلیارد 12:29
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 4.995 هزار میلیارد 1399/02/7
وسکاب 184.00 6,500 59.351 میلیون 38.502 هزار میلیارد 12:29
وبیمه 29.00 7,841 11.063 میلیون 15.286 هزار میلیارد 12:30
پردیس 14.00 7,619 11.254 میلیون 9.806 هزار میلیارد 12:29
وتوسم 268.00 13,100 19.475 میلیون 57.776 هزار میلیارد 12:30
وبهمن 473.00 12,990 7.418 میلیون 34.232 هزار میلیارد 12:29
ونیکی 917.00 22,622 357,036 152.901 هزار میلیارد 12:27
وبوعلی 26.00 12,723 4.472 میلیون 21.33 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی