iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری خوارزمی

وخارزم | سهام - بورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,253 0.67
قیمت پایانی: 3,303 0.85

آخرین معامله

1398/12/8
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,415 پایانی 3,303 28.00
بیشترین 3,415 کمترین 3,220
حجم 58.67 میلیون دفعات 6,369
حد قیمت 3,112 - 3,438 ارزش 193.777 میلیارد
حجم مبنا 3.144 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/12/8
حقیقی حقوقی
2,830 تعداد خریدار 6
51.897 میلیون حجم خرید 6.774 میلیون
1,118 تعداد فروشنده 9
47.781 میلیون حجم فروش 10.889 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/12/8
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 93,048 3,253 3,253 30,900 1
2 10,610 3,252 3,258 10,000 1
2 22,676 3,250 3,259 2,000 1
1 5,000 3,249 3,260 334,500 6
1 2,000 3,245 3,268 111 1

EPS

سال مالی 1398/03/31 1399/03/31
پیش بینی سود - 1,196
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1398/03/31
سود واقعی 111
سود نقدی 40
درصد توزیع 36.04 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 95.33 % رتبه 39
6 ماهه 102.48 % رتبه 50
9 ماهه 153.07 % رتبه 45
1 ساله 264.56 % رتبه 41
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
41.288 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 51.63

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/12/8 3,303 0.00 58.67 میلیون 6,369
1398/12/7 3,303 1.32 58.67 میلیون 6,369
1398/12/6 3,260 0.34 73.345 میلیون 7,286
1398/12/5 3,249 0.43 45.546 میلیون 4,972
1398/12/4 3,263 3.98 78.136 میلیون 6,102
1398/12/3 3,138 1.35 57.733 میلیون 4,881
1398/12/1 3,181 0.00 59.271 میلیون 5,297
1398/11/30 3,181 2.45 59.271 میلیون 5,297
1398/11/29 3,105 4.58 116.477 میلیون 7,512
1398/11/28 3,254 3.61 55.676 میلیون 5,715
1398/11/27 3,376 0.21 61.601 میلیون 5,387
1398/11/26 3,369 2.26 43.253 میلیون 4,437
1398/11/24 3,447 0.00 62.508 میلیون 6,405
1398/11/23 3,447 0.79 62.508 میلیون 6,405
1398/11/22 3,420 0.00 92.778 میلیون 7,909
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 248.00 5,212 18.415 میلیون 34.873 هزار میلیارد 1398/12/8
وتوصا 204.00 6,650 5.232 میلیون 17.877 هزار میلیارد 1398/12/8
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 1.896 هزار میلیارد 1398/07/1
وسکاب 29.00 3,286 35.631 میلیون 19.71 هزار میلیارد 1398/12/7
وبیمه 66.00 4,518 14.817 میلیون - 1398/12/8
پردیس 41.00 3,700 45.317 میلیون 4.769 هزار میلیارد 1398/12/8
وتوسم 43.00 4,880 2.915 میلیون 22.347 هزار میلیارد 1398/12/8
وبهمن 327.00 6,872 4.002 میلیون 18.873 هزار میلیارد 1398/12/8
ونیکی 526.00 12,100 3.238 میلیون 85.687 هزار میلیارد 1398/12/8
وبوعلی 226.00 4,753 22.581 میلیون 7.589 هزار میلیارد 1398/12/8
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها