شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری خوارزمی

وخارزم | سهام - بورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,504 0.00
قیمت پایانی: 10,195 2.94

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,979 پایانی 10,195 309.00
بیشترین 10,869 کمترین 9,979
حجم 105.838 میلیون دفعات 18,339
حد قیمت 9,979 - 11,029 ارزش 1.079 هزار میلیارد
حجم مبنا 5 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
7,042 تعداد خریدار 8
94.024 میلیون حجم خرید 11.513 میلیون
7,297 تعداد فروشنده 3
103.265 میلیون حجم فروش 2.272 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 4,300 10,505 10,510 472,139 7
6 16,580 10,504 10,511 2,792 1
2 5,752 10,503 10,515 57,500 1
1 250 4,377 10,507 225,366 11
1 1,000 4,169 10,508 134,407 15

EPS

سال مالی 1399/03/31
پیش بینی سود 164
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/03/31
سود واقعی 111
سود نقدی 40
درصد توزیع 36.04 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 247.56 % رتبه 22
6 ماهه 579.53 % رتبه 20
9 ماهه 542.13 % رتبه 22
1 ساله 750.27 % رتبه 21
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
131.3 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 52.06

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 10,504 4.99 6.425 میلیون 2,169
1399/03/4 11,056 0.00 38.66 میلیون 6,273
1399/03/3 11,056 9.48 38.66 میلیون 6,273
1399/03/1 12,214 0.00 60.614 میلیون 9,194
1399/02/31 12,214 4.94 60.614 میلیون 9,194
1399/02/30 12,849 2.23 161.83 میلیون 32,830
1399/02/29 13,142 9.40 94.716 میلیون 15,387
1399/02/25 12,013 0.00 230.01 میلیون 41,531
1399/02/24 12,013 2.31 230.01 میلیون 41,531
1399/02/23 11,742 2.22 244.835 میلیون 43,437
1399/02/22 12,008 6.89 232.487 میلیون 41,183
1399/02/21 12,896 3.00 296.473 میلیون 55,778
1399/02/20 13,295 1.91 386.578 میلیون 68,763
1399/02/18 13,554 0.00 55.515 میلیون 8,866
1399/02/17 13,554 5.00 55.515 میلیون 8,866
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 480.00 10,088 10.041 میلیون 66.482 هزار میلیارد 1399/03/7
وتوصا 685.00 14,387 23.655 میلیون 37.651 هزار میلیارد 1399/03/4
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 4.995 هزار میلیارد 1399/02/7
وسکاب 354.00 6,728 4.418 میلیون 41.118 هزار میلیارد 1399/03/7
وبیمه 385.00 8,088 7.439 میلیون 16.022 هزار میلیارد 1399/03/7
پردیس 426.00 8,097 8.075 میلیون 10.121 هزار میلیارد 1399/03/7
وتوسم 713.00 13,548 2.53 میلیون 61.776 هزار میلیارد 1399/03/7
وبهمن 701.00 13,326 18.683 میلیون 36.68 هزار میلیارد 1399/03/7
ونیکی 1,058 22,226 633,924 149.856 هزار میلیارد 1399/03/7
وبوعلی 485.00 11,890 6.515 میلیون 18.222 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی