شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

زکشت | سهام - فرابورس
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 34,057 4.76
قیمت پایانی: 33,668 3.57

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 33,000 پایانی 33,668 1,159.00
بیشترین 34,130 کمترین 32,991
حجم 1.438 میلیون دفعات 1,886
حد قیمت 30,884 - 34,134 ارزش 48.53 میلیارد
حجم مبنا 1.551 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
3 2,797 34,088 34,088 31,928 3
2 1,490 34,057 34,090 805 2
3 3,288 34,000 34,100 11,084 4
1 1,854 33,995 34,109 600 3
1 150 33,950 34,110 78 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,118
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 598
سود نقدی 419
درصد توزیع 70.07 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 40.9 % رتبه 476
6 ماهه 88.78 % رتبه 234
9 ماهه 473.22 % رتبه 244
1 ساله 577.44 % رتبه 237
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.101 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 15.75

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 33,668 3.57 1.438 میلیون 1,886
1399/01/19 32,509 3.23 1.534 میلیون 2,263
1399/01/18 31,492 3.70 1.442 میلیون 1,953
1399/01/17 32,702 1.17 1.181 میلیون 1,766
1399/01/16 33,090 2.34 1.731 میلیون 2,471
1399/01/11 32,332 1.89 791,593 1,310
1399/01/10 32,954 1.58 1.404 میلیون 2,259
1399/01/9 32,440 2.68 763,304 1,020
1399/01/6 31,594 2.15 1.046 میلیون 1,553
1399/01/5 30,929 1.63 948,888 1,579
1398/12/29 31,440 0.00 1.048 میلیون 1,860
1398/12/28 31,440 2.52 1.048 میلیون 1,860
1398/12/27 32,252 2.69 602,028 1,094
1398/12/26 33,145 1.02 844,830 1,344
1398/12/25 33,486 0.40 151,955 254
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
زگلدشت 2,471 51,901 4.068 میلیون 10.354 هزار میلیارد 12:28
آبین 776.00 40,001 6.481 میلیون 11.916 هزار میلیارد 12:29
آینده 514.00 17,678 1.136 میلیون 7.386 هزار میلیارد 12:28
زشگزا 3,462 72,714 776.046 5.786 هزار میلیارد 12:28
زقیام 33.00 3,355 4 میلیون 24.833 هزار میلیارد 1398/12/19
زپارس 928.00 53,551 720.569 17.638 هزار میلیارد 12:29
زبینا 2,103 44,175 4.266 میلیون 17.669 هزار میلیارد 12:29
زقیام 203.00 23,000 2.864 میلیون 16.376 هزار میلیارد 12:29
زدشت 972.00 20,419 2.767 میلیون 14.018 هزار میلیارد 12:29
سیمرغ 467.00 24,580 11.902 میلیون 32.804 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی