شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کویر تایر

پکویر | سهام - بورس
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد

آخرین قیمت: 34,358 5.00
قیمت پایانی: 34,062 4.10

آخرین معامله

1399/01/20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 34,358 پایانی 34,062 1,340.00
بیشترین 34,358 کمترین 34,358
حجم 1.483 میلیون دفعات 400
حد قیمت 31,086 - 34,358 ارزش 50.958 میلیارد
حجم مبنا 1.81 میلیون حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/20
حقیقی حقوقی
180 تعداد خریدار -
1.483 میلیون حجم خرید -
170 تعداد فروشنده 3
383,135 حجم فروش 1.1 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/20
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
933 4.051 میلیون 34,358 - - 0
3 1,043 34,357 - - 0
1 2,897 34,356 - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
23.843 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 34,062 4.10 1.483 میلیون 400
1399/01/19 32,722 4.15 1.502 میلیون 412
1399/01/18 31,419 4.36 7.163 میلیون 2,630
1399/01/17 30,106 5.00 2.711 میلیون 302
1399/01/16 28,673 3.81 1.378 میلیون 338
1399/01/11 27,622 4.99 8.481 میلیون 1,561
1399/01/10 26,309 3.58 1.448 میلیون 280
1399/01/9 25,401 3.07 1.176 میلیون 176
1399/01/6 24,644 3.07 1.263 میلیون 169
1399/01/5 23,909 0.70 294,298 190
1398/12/28 23,743 2.80 1.237 میلیون 435
1398/12/27 23,096 4.64 5.551 میلیون 1,693
1398/12/26 22,073 4.16 1.843 میلیون 573
1398/12/25 21,192 3.39 3.444 میلیون 1,654
1398/12/24 21,935 3.27 6.27 میلیون 2,033
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
پسهند 1,854 38,936 3.295 میلیون 13.57 هزار میلیارد 12:29
پکرمان 985.00 20,716 6.586 میلیون 52.17 هزار میلیارد 12:29
پدرخش 2,350 49,353 1.102 میلیون 2.501 هزار میلیارد 12:29
پتایر 2,333 49,000 1.116 میلیون 13.895 هزار میلیارد 12:29
پلاسک 425.00 8,933 5.122 میلیون 8.074 هزار میلیارد 12:29
پاسا 657.00 13,808 1.193 میلیون 11.996 هزار میلیارد 12:29
پکویر - 34,358 1.483 میلیون 6.812 هزار میلیارد 12:22
پلوله 19.00 10,779 1.792 میلیون 2.432 هزار میلیارد 12:29
پشاهن 223.00 7,667 3,974 448.821 میلیارد 1399/01/20
پلاست 1,087 35,157 507.953 2.091 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی