شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سپ | سهام - بورس
گروه:

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

زیر گروه:

مشاوره و تهیه نرم افزار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 42,460 4.96
قیمت پایانی: 42,053 3.95

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 40,000 پایانی 42,053 1,598.00
بیشترین 42,477 کمترین 40,000
حجم 3.019 میلیون دفعات 1,039
حد قیمت 38,433 - 42,477 ارزش 126.953 میلیارد
حجم مبنا 1.2 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
315 تعداد خریدار 11
1.296 میلیون حجم خرید 1.723 میلیون
408 تعداد فروشنده 4
2.685 میلیون حجم فروش 334,232
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
4 1,050 42,477 42,477 20,758 2
2 10,165 42,460 42,900 16 1
3 8,484 42,120 43,000 120 1
1 10,000 42,102 44,115 650 1
1 5,000 42,101 44,600 6,671 1

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 189
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 737
سود نقدی 200
درصد توزیع 27.14 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 139.61 % رتبه 351
6 ماهه 220.17 % رتبه 287
9 ماهه 202.78 % رتبه 267
1 ساله 306.87 % رتبه 240
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
126.159 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 8.39

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 42,053 0.00 3.019 میلیون 1,039
1399/03/13 42,053 3.95 3.019 میلیون 1,039
1399/03/12 40,455 3.72 4.222 میلیون 707
1399/03/11 42,016 2.64 1.683 میلیون 508
1399/03/10 43,155 1.64 2.18 میلیون 877
1399/03/8 42,460 0.00 1.823 میلیون 773
1399/03/7 42,460 4.76 1.823 میلیون 773
1399/03/6 44,581 3.37 854,976 331
1399/03/4 46,137 0.00 5.177 میلیون 1,233
1399/03/3 46,137 4.74 5.177 میلیون 1,233
1399/03/1 44,048 0.00 7.795 میلیون 1,492
1399/02/31 44,048 4.68 7.795 میلیون 1,492
1399/02/30 42,079 4.97 1.756 میلیون 489
1399/02/29 40,087 1.27 2.886 میلیون 1,207
1399/02/28 39,586 4.94 2.564 میلیون 751
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مرقام 1,574 33,072 10.89 میلیون 16.197 هزار میلیارد 1399/03/14
رکیش 720.00 15,121 3.947 میلیون 39.315 هزار میلیارد 1399/03/13
رانفور 1,691 35,529 19.583 میلیون 296.932 هزار میلیارد 1399/03/14
رتاپ 650.00 13,654 11.508 میلیون 49.47 هزار میلیارد 1399/03/14
مداران 1,746 36,686 6.229 میلیون 23.208 هزار میلیارد 1399/03/14
مفاخر 2,188 45,957 1.141 میلیون 7.791 هزار میلیارد 1399/03/14
داده فن آوا - - - 510 میلیون 1399/02/17
سیستم 40.00 4,999 469,575 10.954 هزار میلیارد 1398/10/10
افرا 1,353 28,420 1.517 میلیون 17.599 هزار میلیارد 1399/03/14
انفورماتیک - 1,000 - 27.44 میلیارد 1399/02/17
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی