شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروپخش‌ (هلدینگ‌

وپخش | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 159,580 4.99
قیمت پایانی: 160,750 4.30

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 617,847 پایانی 160,750 7,220.00
بیشترین 99.319 میلیارد کمترین 171,000
حجم 617,847 دفعات 1,067
حد قیمت 152,720 - 168,780 ارزش 99.319 میلیارد
حجم مبنا 336,000 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
551 تعداد خریدار 5
330,824 حجم خرید 287,023
299 تعداد فروشنده -
617,847 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
3 8,046 160,000 160,000 2,345 8
4 3,000 159,580 160,210 98 1
1 100 1,000 160,700 51 2
0 - - 161,000 529 1
0 - - 161,300 1,525 3

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 8,877
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 8,877
سود نقدی 8,500
درصد توزیع 95.75 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 78.24 % رتبه 307
6 ماهه 251.18 % رتبه 317
9 ماهه 272.24 % رتبه 372
1 ساله 498.5 % رتبه 374
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
135.03 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 11.09

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/17 160,750 4.30 617,847 1,067
1399/04/16 167,970 2.27 553,735 1,109
1399/04/15 164,240 0.74 1.119 میلیون 1,221
1399/04/14 165,470 5.42 165,399 563
1399/04/09 174,950 0.00 618,248 949
1399/04/08 174,950 1.34 618,248 949
1399/04/07 172,630 3.53 535,454 735
1399/04/04 166,740 0.53 281,289 622
1399/04/03 165,870 4.37 344,752 658
1399/04/02 158,920 0.94 347,757 942
1399/04/01 157,440 0.45 350,841 860
1399/03/31 158,150 3.25 671,193 1,380
1399/03/27 153,180 0.01 538,793 989
1399/03/26 153,190 0.96 372,082 801
1399/03/25 151,730 1.97 402,913 934
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 6,210 125,000 2.076 میلیون 56.336 هزار میلیارد 12:29
دسبحان 1,750 33,540 4.894 میلیون 44.848 هزار میلیارد 12:29
دزهراوی 340.00 26,010 23.868 میلیون 65.104 هزار میلیارد 12:30
دسینا 1,610 49,020 636,807 40.368 هزار میلیارد 12:29
داسوه 2,160 45,530 393,578 33.053 هزار میلیارد 1399/04/17
دفرا 1,940 36,900 711,904 26.467 هزار میلیارد 12:29
دکیمی 1,920 36,670 1.635 میلیون 21.145 هزار میلیارد 12:29
درازک 3,280 63,050 1.499 میلیون 45.126 هزار میلیارد 12:29
دکوثر 1,960 37,330 7.269 میلیون 20.531 هزار میلیارد 12:29
دلقما 11,230 38,010 2 18.482 هزار میلیارد 1399/04/10
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی