شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروپخش‌ (هلدینگ‌

وپخش | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 90,550 3.26
قیمت پایانی: 92,477 1.21

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 94,000 پایانی 92,477 1,128.00
بیشترین 94,000 کمترین 90,002
حجم 269.585 دفعات 960
حد قیمت 88,925 - 98,285 ارزش 24.6 میلیارد
حجم مبنا 562.886 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
62 60,597 88,925 88,925 95,000 2
1 50 77,000 90,350 40 1
1 42 76,210 90,550 78 1
1 50 47,250 90,900 579 1
0 - - 90,990 14,258 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,303
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 3,530
سود نقدی 3,180
درصد توزیع 90.08 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 118.15 % رتبه 328
6 ماهه 123.33 % رتبه 418
9 ماهه 245.34 % رتبه 379
1 ساله 583.7 % رتبه 317
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
77.687 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 11.07

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 92,477 1.21 269,585 960
1399/01/19 93,605 1.30 660,972 973
1399/01/18 94,837 0.18 488,259 857
1399/01/17 94,670 4.97 1.372 میلیون 952
1399/01/16 90,189 2.47 172,862 224
1399/01/11 88,014 0.28 109,979 384
1399/01/10 87,773 3.22 391,234 602
1399/01/9 85,038 1.56 174,315 198
1399/01/6 83,731 1.28 162,221 176
1399/01/5 82,677 2.47 421,955 459
1398/12/29 80,687 0.00 316,934 807
1398/12/28 80,687 1.00 316,934 807
1398/12/27 79,892 0.18 63,540 277
1398/12/26 80,039 2.23 1.098 میلیون 447
1398/12/25 78,297 2.63 321,706 267
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 2,877 81,000 1.057 میلیون 35.867 هزار میلیارد 12:29
دسبحان 221.00 22,000 3.753 میلیون 22.523 هزار میلیارد 12:29
دزهراوی 184.00 20,591 16.218 میلیون 52.892 هزار میلیارد 12:29
دسینا 378.00 25,685 1.212 میلیون 20.682 هزار میلیارد 12:29
داسوه 365.00 23,753 2.016 میلیون 18.197 هزار میلیارد 11:39
دفرا 211.00 20,242 1.841 میلیون 14.21 هزار میلیارد 12:29
دکیمی 1,066 22,396 1.867 میلیون 12.766 هزار میلیارد 12:29
درازک 1,493 42,700 1.259 میلیون 25.892 هزار میلیارد 12:29
دکوثر 273.00 19,542 3.384 میلیون 10.615 هزار میلیارد 12:29
دلقما 316.00 13,200 3.144 میلیون 9.31 هزار میلیارد 1398/12/8
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی