شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌

ولصنم | سهام - بورس
گروه:

سایر واسطه‌گری‌های مالی

زیر گروه:

زیر گروه لیزینگ مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,107 5.00
قیمت پایانی: 9,905 2.90

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,970 پایانی 9,905 279.00
بیشترین 10,107 کمترین 9,381
حجم 9.612 میلیون دفعات 1,941
حد قیمت 9,145 - 10,107 ارزش 95.202 میلیارد
حجم مبنا 5.016 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
682 تعداد خریدار 2
8.212 میلیون حجم خرید 1.4 میلیون
823 تعداد فروشنده 3
9.301 میلیون حجم فروش 311,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
187 2.109 میلیون 10,107 10,400 3,000 1
3 2,800 10,106 10,455 40,000 1
1 550 10,100 10,457 100 1
1 560 9,351 9,440 11,000 1
1 2,000 9,350 9,449 550 1

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 232
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 336
سود نقدی 250
درصد توزیع 74.4 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 125.14 % رتبه 173
6 ماهه 341.02 % رتبه 160
9 ماهه 381.06 % رتبه 176
1 ساله 482.15 % رتبه 160
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
19.252 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 18.69

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 9,626 1.32 20.38 میلیون 3,750
1399/03/4 9,501 0.00 10.956 میلیون 1,516
1399/03/3 9,501 4.69 10.956 میلیون 1,516
1399/02/30 9,968 0.00 14.472 میلیون 1,912
1399/02/29 9,968 4.94 14.472 میلیون 1,912
1399/02/28 9,499 4.63 19.735 میلیون 3,567
1399/02/27 9,960 4.40 11.134 میلیون 1,683
1399/02/25 10,418 0.00 29.908 میلیون 4,507
1399/02/24 10,418 0.67 29.908 میلیون 4,507
1399/02/23 10,349 4.14 43.895 میلیون 4,603
1399/02/22 10,796 4.81 45.362 میلیون 6,336
1399/02/21 11,342 2.51 21.376 میلیون 4,448
1399/02/20 11,634 4.82 14.053 میلیون 1,983
1399/02/18 11,099 0.00 41.294 میلیون 6,300
1399/02/17 11,099 4.54 41.294 میلیون 6,300
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وایران 321.00 12,052 11.449 میلیون 11.998 هزار میلیارد 1399/03/7
ولیز 1,018 19,359 963,158 11.977 هزار میلیارد 1399/03/7
ولغدر 116.00 9,350 1.946 میلیون 4.945 هزار میلیارد 1399/03/7
ولساپا 106.00 6,336 97.982 میلیون 55.967 هزار میلیارد 1399/03/7
ولبهمن 135.00 9,343 3.026 میلیون 7.426 هزار میلیارد 1399/03/7
ولپارس - - - 1.3 هزار میلیارد 1399/02/17
واسپاری آیندگان - - - 99.996 میلیارد 1399/02/17
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی