شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94

تسه9408 | سهام - فرابورس
گروه:

-

زیر گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 749,501 0.03
قیمت پایانی: 751,696 0.32

آخرین معامله

1396/08/15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 732,300 پایانی 751,696 2,400.00
بیشترین 762,978 کمترین 732,300
حجم 788 دفعات 67
حد قیمت 714,112 - 789,280 ارزش 592.336 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1396/08/15
حقیقی حقوقی
17 تعداد خریدار -
788 حجم خرید -
33 تعداد فروشنده 7
736 حجم فروش 52
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1396/08/15
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 15 746,890 762,990 29 1
0 - - 769,977 24 1
0 - - - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
777.197 میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی