شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قند شیروان قوچان و بجنورد

قشیر | سهام - فرابورس
قند و شکر ( زیر گروه تولید شکر )
گروه:

قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید شکر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 25,898 5.00
قیمت پایانی: 27,237 0.09

آخرین معامله

10:24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 25,898 پایانی 27,237 24.00
بیشترین 25,898 کمترین 25,898
حجم 31,802 دفعات 26
حد قیمت 25,898 - 28,624 ارزش 823.608 میلیون
حجم مبنا 1.826 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:24
حقیقی حقوقی
24 تعداد خریدار -
31,802 حجم خرید -
3 تعداد فروشنده -
31,802 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:24
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش25,898 تعداد5.039 میلیون دستور565
دستور0 تعداد- خرید- فروش25,899 تعداد66,322 دستور4
دستور0 تعداد- خرید- فروش25,900 تعداد1,000 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش25,922 تعداد39,019 دستور16
دستور0 تعداد- خرید- فروش25,940 تعداد1,250 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 7
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 224
سود نقدی 140
درصد توزیع 62.5 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 37.4 % رتبه 364
6 ماهه 1.88 % رتبه 179
9 ماهه 17.22 % رتبه 148
1 ساله 205.1 % رتبه 138
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.996 هزار میلیارد

ارزش بازار

23.07

P/B

% 50.93

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/01 پایانی : 27,261 درصد تغییر : 0.07 حجم : 24,070 دفعات : 23
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 27,279 درصد تغییر : 0.03 حجم : 9,310 دفعات : 17
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 27,286 درصد تغییر : 0.07 حجم : 25,189 دفعات : 26
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 27,305 درصد تغییر : 0.27 حجم : 100,117 دفعات : 43
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 27,380 درصد تغییر : 4.77 حجم : 1.528 میلیون دفعات : 376
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 28,752 درصد تغییر : 5.00 حجم : 1.803 میلیون دفعات : 546
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 30,265 درصد تغییر : 0.12 حجم : 39,116 دفعات : 58
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 30,302 درصد تغییر : 2.16 حجم : 692,166 دفعات : 33
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 30,972 درصد تغییر : 0.89 حجم : 283,783 دفعات : 94
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 31,249 درصد تغییر : 0.14 حجم : 44,952 دفعات : 74
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 31,294 درصد تغییر : 0.02 حجم : 4,716 دفعات : 13
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 31,299 درصد تغییر : 0.05 حجم : 16,030 دفعات : 23
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 31,315 درصد تغییر : 2.13 حجم : 663,442 دفعات : 95
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 31,996 درصد تغییر : 0.27 حجم : 84,906 دفعات : 93
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 32,083 درصد تغییر : 0.00 حجم : 35,357 دفعات : 58
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : قشرین آخرین : 2,708 89,001 حجم : 42,183 ارزش بازار : 1.272 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/1
نماد : قنقش آخرین : 88.00 4,400 حجم : 16,326 ارزش بازار : 10.626 هزار میلیارد تاریخ : 1399/07/1
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی