شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قند شیروان قوچان و بجنورد

قشیر | سهام - فرابورس
گروه:

قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید شکر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 29,888 1.08
قیمت پایانی: 29,497 2.37

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 29,000 پایانی 29,497 716.00
بیشترین 30,924 کمترین 28,703
حجم 5.812 میلیون دفعات 4,513
حد قیمت 28,023 - 30,971 ارزش 171.432 میلیارد
حجم مبنا 1.685 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
1,803 تعداد خریدار 5
5.75 میلیون حجم خرید 61,810
1,538 تعداد فروشنده 3
5.373 میلیون حجم فروش 439,010
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 1,360 29,500 30,888 150 1
1 10,000 29,000 30,899 5,000 1
2 1,040 28,703 30,999 500 1
3 277 29,755 29,887 1,932 4
1 3,348 29,751 29,888 10,852 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 1,719
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 209
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 28.85 % رتبه 93
6 ماهه 167.55 % رتبه 75
9 ماهه 383.4 % رتبه 101
1 ساله 627.78 % رتبه 117
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
9.97 هزار میلیارد

ارزش بازار

26.13

P/B

% 34.66

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 29,209 3.32 3.791 میلیون 3,183
1399/01/10 30,213 2.86 7.916 میلیون 6,329
1399/01/9 31,102 5.10 4.807 میلیون 3,281
1399/01/6 29,594 4.73 1.76 میلیون 1,107
1399/01/5 28,257 5.00 2.249 میلیون 956
1398/12/29 26,912 0.00 4.011 میلیون 3,159
1398/12/28 26,912 3.27 4.011 میلیون 3,159
1398/12/27 26,059 5.33 3.026 میلیون 2,329
1398/12/26 27,526 2.08 3.971 میلیون 2,651
1398/12/25 28,111 0.83 285,797 158
1398/12/24 28,346 2.39 1.237 میلیون 1,147
1398/12/22 29,039 0.00 3.859 میلیون 3,655
1398/12/21 29,039 0.50 3.859 میلیون 3,655
1398/12/20 28,894 4.83 3.015 میلیون 2,016
1398/12/19 30,360 1.81 568,274 486
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
قهکمت 1,431 30,051 437,583 11.89 هزار میلیارد 1399/01/11
قزوین 1,140 24,177 1.539 میلیون 7.774 هزار میلیارد 1399/01/11
قشرین 2,708 89,001 42,183 843.8 میلیارد 1399/01/9
قنقش 88.00 4,400 16,326 8.214 هزار میلیارد 1398/12/26
قشکر 1,039 26,800 2.264 میلیون 5.341 هزار میلیارد 1399/01/11
قشهد 346.00 21,700 580,942 8.54 هزار میلیارد 1399/01/11
قصفها 3,416 71,755 489,409 13.574 هزار میلیارد 1399/01/11
قمرو 71.00 33,515 308,730 6.69 هزار میلیارد 1399/01/11
قثابت 2,259 47,450 3.088 میلیون 23.81 هزار میلیارد 1399/01/11
قلرست 27.00 20,900 963,004 8.31 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی