شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مواد اولیه دارویی البرز بالک

دبالک | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,910 0.52
قیمت پایانی: 17,266 2.63

مشخصات

شرکت

نام شرکت : تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک (سهامی خاص) سال مالی : --- توضیحات : ---
ایمیل : --- وب سایت : http://www.alborzbulk.com/

‌اطلاعات تماس

دفتر امور سهام
تلفن :

(021) 88480161-5

تهران، خیابان بخارست، خیابان پنجم، پلاک 11، طبقه اول
دورنگار :

دفتر مرکزی
تلفن :

(021) 88940230 - 88940140

تهران ، خیابان انقلاب ، ابتدای خیابان نجات الهی ، بن بست نیکخواه ، شماره 2، طبقه دوم ، واحد 4و5و6
دورنگار :

(021) 88901982

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN
مواد اولیه دارویی البرز بالک دبالک سهام فرابورس بازار معاملات اصلی تابلو فرعی Z1 IRO3BLKZ0001 IRO3BLKZ0009
مواد اولیه دارویی البرز بالک دبالک2 سهام فرابورس بازار معاملات آد-لات تابلو فرعی K2 IRO3BLKZ0002 IRO3BLKZ0009
مواد اولیه دارویی البرز بالک دبالک3 سهام فرابورس بازار معاملات جبرانی تابلو فرعی Z3 IRO3BLKZ0003 IRO3BLKZ0009
مواد اولیه دارویی البرز بالک دبالک4 سهام فرابورس بازار معاملات بلوکی تابلو فرعی Z4 IRO3BLKZ0004 IRO3BLKZ0009

اعضای هیات مدیره

سال 1398 | تاریخ : 1398/06/24
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - سید مهدی سجادی دکترا داروسازی 49134434
رییس هیات مدیره گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) محمدرضا مرادی کارشناسی ارشد 3340544352
نایب رییس هیات مدیره سرمایه گذاری اعتلاء البرز سید مهدی سجادی دکترا داروسازی 49134434
عضو هیات مدیره البرزدارو علیرضا فرومدی دکتری داروسازی 4979673848
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری فرهنگیان محمد علی اسدی لیسانس حسابداری 3178789049
عضو هیات مدیره گروه دارویی سبحان (سهامی عام) ولی اله ولی نیا کارشناسی ارشد 1502524880
سال 1397 | تاریخ : 1397/12/14
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - سید مهدی سجادی دکترا داروسازی 49134434
رییس هیات مدیره گروه دارویی سبحان (سهامی عام) سید مهدی رضوی فوق لیسانس 3992109860
نایب رییس هیات مدیره سرمایه گذاری اعتلاء البرز سید مهدی سجادی دکترا داروسازی 49134434
عضو هیات مدیره گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) محمدرضا مرادی کارشناسی ارشد 3340544352
عضو هیات مدیره البرزدارو علیرضا فرومدی دکتری داروسازی 4979673848
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری فرهنگیان محمد علی اسدی لیسانس حسابداری 3178789049
سال 1397 | تاریخ : 1397/08/29
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - سید مهدی سجادی دکترا داروسازی 49134434
رییس هیات مدیره گروه دارویی سبحان (سهامی عام) سید مهدی رضوی فوق لیسانس 3992109860
نایب رییس هیات مدیره سرمایه گذاری اعتلاء البرز سید مهدی سجادی دکترا داروسازی 49134434
عضو هیات مدیره گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) حسن کاظم زاده کارشناسی ارشد مدیریت 1621797147
عضو هیات مدیره البرزدارو اعلام نشده اعلام نشده - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری فرهنگیان محمد علی اسدی لیسانس حسابداری 3178789049
سال 1397 | تاریخ : 1397/07/7
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - سید مهدی سجادی دکترا داروسازی 49134434
رییس هیات مدیره گروه دارویی سبحان (سهامی عام) سید مهدی رضوی فوق لیسانس 3992109860
نایب رییس هیات مدیره سرمایه گذاری فرهنگیان علی بیگدلی - -
عضو هیات مدیره گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) حسن کاظم زاده کارشناسی ارشد مدیریت 1621797147
عضو هیات مدیره البرزدارو اعلام نشده اعلام نشده - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری اعتلاء البرز سید مهدی سجادی دکترا داروسازی 49134434
سال 1397 | تاریخ : 1397/07/4
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - سید مهدی سجادی دکترا داروسازی 49134434
رییس هیات مدیره سرمایه گذاری اعتلاء البرز سید مهدی سجادی دکترا داروسازی 49134434
نایب رییس هیات مدیره گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) حسن کاظم زاده کارشناسی ارشد مدیریت 1621797147
عضو هیات مدیره البرزدارو حسین عطار دکترا 2571623771
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری فرهنگیان علی بیگدلی - -
عضو هیات مدیره گروه دارویی سبحان (سهامی عام) سید مهدی رضوی فوق لیسانس 3992109860
سال 1397 | تاریخ : 1397/05/9
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - حسین عطار دکترا 2571623771
رییس هیات مدیره سرمایه گذاری اعتلاء البرز سید مهدی سجادی دکترا داروسازی 49134434
نایب رییس هیات مدیره گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) حسن کاظم زاده کارشناسی ارشد مدیریت 1621797147
عضو هیات مدیره البرزدارو حسین عطار دکترا 2571623771
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری فرهنگیان علی بیگدلی - -
عضو هیات مدیره گروه دارویی سبحان (سهامی عام) سید مهدی رضوی فوق لیسانس 3992109860
سال 1396 | تاریخ : 1396/09/7
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - حسین عطار دکترا 2571623771
نایب رییس هیات مدیره گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) اعلام نشده اعلام نشده - -
عضو هیات مدیره البرزدارو حسین عطار دکترا 2571623771
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری فرهنگیان علی بیگدلی - -
عضو هیات مدیره گروه دارویی سبحان (سهامی عام) اعلام نشده اعلام نشده - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری اعتلاء البرز سید نوید صفوی همامی دکترا 61403555
سال 1396 | تاریخ : 1396/04/14
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - محمد ناصری دکتری 73869104
رییس هیات مدیره البرزدارو قیس بدری دکترا داروسازی 411085204
نایب رییس هیات مدیره گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) سید مهدی رضوی فوق لیسانس 3992109860
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری فرهنگیان علی بیگدلی - -
عضو هیات مدیره گروه دارویی سبحان (سهامی عام) محمد ناصری دکتری 73869104
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری اعتلاء البرز سید نوید صفوی همامی دکترا 61403555
سال 1395 | تاریخ : 1395/10/14
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - محمد ناصری دکتری 73869104
رییس هیات مدیره سرمایه گذاری اعتلاء البرز رضا صالح - 2594206822
نایب رییس هیات مدیره البرزدارو قیس بدری دکترا داروسازی 411085204
عضو هیات مدیره گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) سید نوید صفوی همامی دکترا 61403555
عضو هیات مدیره ایران دارو سید مهدی رضوی فوق لیسانس 3992109860
عضو هیات مدیره گروه دارویی سبحان (سهامی عام) محمد ناصری دکتری 73869104
سال 1395 | تاریخ : 1395/04/19
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - محمد ناصری دکتری 73869104
نایب رییس هیات مدیره البرزدارو قیس بدری دکترا داروسازی 411085204
عضو هیات مدیره گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) محمد علی اسدی لیسانس حسابداری 3178789049
عضو هیات مدیره ایران دارو سید مهدی رضوی فوق لیسانس 3992109860
عضو هیات مدیره گروه دارویی سبحان (سهامی عام) محمد ناصری دکتری 73869104
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری اعتلاء البرز رضا صالح - 2594206822
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی