شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مواد اولیه دارویی البرز بالک

دبالک | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,960 3.04
قیمت پایانی: 15,835 3.80

گردش وجوه نقد

1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/8
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

47.9 میلیارد 190.16 میلیارد 172.35 میلیارد

سود سهام پرداختی

- 4.29 - میلیارد 1.41 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

578 - میلیون 100.28 - میلیارد 42.03 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

- 13.68 میلیارد 13.68 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

578 - میلیون 90.88 - میلیارد 29.76 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

- 9.8 - میلیارد 2.1 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

- 4.07 میلیارد 4.5 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

4.92 - میلیارد 41.1 - میلیارد 40.37 - میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

- 105 - میلیارد 105 - میلیارد

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

- 105 میلیارد -

خرید دارایی های نامشهود

- 2.14 - میلیارد 1.16 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

4.92 - میلیارد 39.18 - میلیارد 142.03 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

42.41 میلیارد 50.29 میلیارد 1.54 - میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

- 400.09 میلیارد 715.08 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

6.73 - میلیارد 523.88 - میلیارد 787.04 - میلیارد

قرض الحسنه دریافتی

- 105 میلیارد 105 میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

6.73 - میلیارد 18.79 - میلیارد 33.04 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

35.67 میلیارد 31.5 میلیارد 31.5 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

40.94 میلیارد 9.44 میلیارد 9.44 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

76.61 میلیارد 40.94 میلیارد 40.94 میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

104.45 میلیارد - -

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

2.55 میلیارد - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی