شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مواد اولیه دارویی البرز بالک

دبالک | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,960 3.04
قیمت پایانی: 15,811 3.95

افزایش سرمایه

1398/04/13

118% افزایش

سرمایه قبلی : 170 میلیارد آورده : 200 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1398/06/13
سرمایه جدید : 370 میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : -
تغییر سرمایه : 200 میلیارد صرف سهام : -

1395/10/13

21% افزایش

سرمایه قبلی : 140 میلیارد آورده : 30 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1396/02/5
سرمایه جدید : 170 میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1396/07/19
تغییر سرمایه : 30 میلیارد صرف سهام : -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی