شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مواد اولیه دارویی البرز بالک

دبالک | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,796 3.90
قیمت پایانی: 20,622 4.71

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5.406 میلیون پایانی 20,622 1,019.00
بیشترین 111.486 میلیارد کمترین 20,559
حجم 5.41 میلیون دفعات 2,177
حد قیمت 20,559 - 22,723 ارزش 111.57 میلیارد
حجم مبنا 2.177 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
797 تعداد خریدار 3
5.335 میلیون حجم خرید 74,861
1,051 تعداد فروشنده 1
5.35 میلیون حجم فروش 60,554
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 5,457 20,799 20,800 55,474 4
2 1,250 20,796 20,850 9,854 1
2 1,600 20,780 20,860 350 1
0 - - 20,894 20,894 2
0 - - 20,895 20,895 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 456
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 722
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 74.68 % رتبه 127
6 ماهه 174.94 % رتبه 167
9 ماهه 287.08 % رتبه 174
1 ساله 710.58 % رتبه 188
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.007 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 65.16

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 21,641 1.59 690,455 194
1399/03/4 21,990 0.00 3.423 میلیون 2,020
1399/03/3 21,990 4.26 3.423 میلیون 2,020
1399/03/1 22,968 0.00 15.187 میلیون 5,896
1399/02/31 22,968 3.51 15.187 میلیون 5,896
1399/02/30 22,190 4.08 1.958 میلیون 874
1399/02/29 21,321 3.85 1.85 میلیون 790
1399/02/28 20,530 3.02 6.39 میلیون 2,419
1399/02/27 19,929 4.34 5.858 میلیون 2,804
1399/02/25 20,833 0.00 10.509 میلیون 4,370
1399/02/24 20,833 2.54 10.509 میلیون 4,370
1399/02/23 21,376 5.00 3.978 میلیون 1,236
1399/02/22 22,500 4.69 6.009 میلیون 2,665
1399/02/21 23,608 0.58 11.497 میلیون 6,268
1399/02/20 23,746 4.88 3.502 میلیون 1,484
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 1,636 109,999 709,186 48.726 هزار میلیارد 1399/03/7
دسبحان 1,231 23,405 3.756 میلیون 31.134 هزار میلیارد 1399/03/7
وپخش 7,064 134,230 76,327 117.361 هزار میلیارد 1399/03/7
دزهراوی 1,073 23,240 8.192 میلیون 58.366 هزار میلیارد 1399/03/7
دسینا 2,193 46,067 1.599 میلیون 36.123 هزار میلیارد 1399/03/7
داسوه 135.00 28,389 766,545 20.905 هزار میلیارد 1399/03/7
دفرا 1,538 29,222 384,278 21.281 هزار میلیارد 1399/03/7
دکیمی 1,369 26,544 848,651 15.739 هزار میلیارد 1399/03/7
درازک 1,145 62,401 1.221 میلیون 36.464 هزار میلیارد 1399/03/7
دکوثر 310.00 25,882 3.33 میلیون 13.518 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی