شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کشت و دام قیام اصفهان

زقیام | سهام - فرابورس
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 32,698 5.00
قیمت پایانی: 32,602 4.69

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 32,000 پایانی 32,602 1,461.00
بیشترین 32,698 کمترین 31,606
حجم 4.002 میلیون دفعات 1,395
حد قیمت 29,584 - 32,698 ارزش 130.478 میلیارد
حجم مبنا 1.802 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
541 تعداد خریدار -
4.002 میلیون حجم خرید -
623 تعداد فروشنده 5
2.564 میلیون حجم فروش 1.439 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
332 3.176 میلیون 32,698 32,698 2,227 4
2 1,010 32,679 - - 0
1 960 32,648 - - 0
3 1,106 32,600 - - 0
1 15,200 32,598 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 853
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 895
سود نقدی 850
درصد توزیع 94.97 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 66.56 % رتبه 399
6 ماهه 175.88 % رتبه 276
9 ماهه 257.69 % رتبه 250
1 ساله 315.97 % رتبه 260
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
22.821 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 17.41

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 32,602 4.69 4.002 میلیون 1,395
1399/03/13 31,141 4.55 7.673 میلیون 3,058
1399/03/12 29,787 0.00 3.083 میلیون 1,533
1399/03/11 29,787 2.29 3.083 میلیون 1,533
1399/03/10 29,119 4.95 2.127 میلیون 608
1399/03/8 27,747 0.00 4.903 میلیون 2,367
1399/03/7 27,747 4.22 4.903 میلیون 2,367
1399/03/6 28,970 2.70 913,428 513
1399/03/4 29,774 0.00 5.641 میلیون 3,522
1399/03/3 29,774 0.63 5.641 میلیون 3,522
1399/03/1 29,588 0.00 8.444 میلیون 3,464
1399/02/31 29,588 4.91 8.444 میلیون 3,464
1399/02/30 28,204 5.00 2.699 میلیون 832
1399/02/29 26,862 4.99 3.734 میلیون 1,467
1399/02/28 25,585 4.52 2.26 میلیون 1,624
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
زگلدشت 2,539 53,321 2.162 میلیون 10.664 هزار میلیارد 1399/03/14
آبین 1,878 49,791 14.485 میلیون 14.703 هزار میلیارد 1399/03/14
کورزی - - - 100 میلیارد 1399/02/17
آینده 636.00 21,866 327,573 8.96 هزار میلیارد 1399/03/13
زشگزا 5,026 105,564 633,713 8.445 هزار میلیارد 1399/03/14
زقیام 33.00 3,355 4 میلیون 20.448 هزار میلیارد 1399/03/10
زپارس 3,425 71,926 260,888 22.682 هزار میلیارد 1399/03/14
زکشت 918.00 38,994 986,811 11.638 هزار میلیارد 1399/03/14
زبینا 2,434 51,125 1.762 میلیون 20.45 هزار میلیارد 1399/03/14
ملارد شیر - - - 299.998 میلیارد 1399/02/17
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی