شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی‌ خارک‌

شخارک | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 25,650 1.28
قیمت پایانی: 25,509 1.82

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 25,970 پایانی 25,509 473.00
بیشترین 25,924 کمترین 25,000
حجم 2.827 میلیون دفعات 2,487
حد قیمت 24,683 - 27,281 ارزش 72.122 میلیارد
حجم مبنا 2.4 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
869 تعداد خریدار -
2.827 میلیون حجم خرید -
999 تعداد فروشنده -
2.827 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 4,300 25,655 25,655 3,307 5
1 1,000 25,654 25,660 170 1
1 2,812 25,650 25,700 17,260 11
2 139 25,950 26,050 4,272 3
1 6,088 25,916 26,060 119 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 2,524
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 12,744
سود نقدی 10,000
درصد توزیع 78.47 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 20.54 % رتبه 90
6 ماهه 12.88 % رتبه 95
9 ماهه 33.68 % رتبه 194
1 ساله 96.19 % رتبه 142
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
155.892 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 11.56

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/18 25,982 4.22 2.613 میلیون 2,170
1399/01/17 27,128 3.44 2.305 میلیون 1,902
1399/01/16 26,226 4.16 1.961 میلیون 1,453
1399/01/11 25,178 0.26 1.714 میلیون 1,087
1399/01/10 25,114 2.05 3.431 میلیون 2,447
1399/01/9 24,610 0.28 3.579 میلیون 3,620
1399/01/6 24,680 0.43 2.003 میلیون 1,742
1399/01/5 24,787 3.86 2.031 میلیون 2,095
1398/12/29 25,782 0.00 1.505 میلیون 3,325
1398/12/28 25,782 0.98 1.505 میلیون 3,325
1398/12/27 25,533 1.41 2.306 میلیون 1,706
1398/12/26 25,897 3.18 1.798 میلیون 1,499
1398/12/25 25,100 4.99 3.37 میلیون 1,252
1398/12/24 26,418 1.23 592,704 502
1398/12/22 26,748 0.00 1.78 میلیون 1,201
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 535.00 14,800 23.555 میلیون 115.92 هزار میلیارد 12:29
شپاکسا 1,477 35,467 10.452 میلیون 39.084 هزار میلیارد 12:30
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 1,728 73,000 397,170 30.409 هزار میلیارد 12:29
شپدیس 1,800 37,879 8.807 میلیون 221.712 هزار میلیارد 12:30
تاپیکو 648.00 4,945 51.23 میلیون 401.795 هزار میلیارد 12:30
پارسان 319.00 8,368 21.208 میلیون 337.689 هزار میلیارد 12:29
فارس 418.00 8,797 45.683 میلیون 1246.728 هزار میلیارد 12:56
شکربن 2,789 58,578 721,673 14.453 هزار میلیارد 12:29
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی