شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی‌ خارک‌

شخارک | سهام - بورس
محصولات شیمیایی ( زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 50,460 4.99
قیمت پایانی: 49,110 2.18

آخرین معامله

1399/06/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 50,460 پایانی 49,110 1,050.00
بیشترین 50,460 کمترین 50,460
حجم 913,767 دفعات 659
حد قیمت 45,660 - 50,460 ارزش 46.109 میلیارد
حجم مبنا 2.081 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/29
حقیقی حقوقی
12 تعداد خریدار 2
713,767 حجم خرید 200,000
573 تعداد فروشنده 1
813,767 حجم فروش 100,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور428 تعداد4.483 میلیون خرید50,460 فروش50,460 تعداد15,312 دستور4
دستور4 تعداد4,589 خرید50,440 فروش50,620 تعداد15,000 دستور1
دستور2 تعداد3,000 خرید50,400 فروش52,190 تعداد164 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید49,200 فروش52,190 تعداد164 دستور1
دستور2 تعداد7,025 خرید49,000 فروش52,290 تعداد280 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 584
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 3,574
سود نقدی 3,350
درصد توزیع 93.73 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 28.59 % رتبه 180
6 ماهه 104.76 % رتبه 174
9 ماهه 143.76 % رتبه 162
1 ساله 113.24 % رتبه 146
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
288.36 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.6

P/B

% 11.22

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 49,110 درصد تغییر : 2.19 حجم : 913,767 دفعات : 659
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 48,060 درصد تغییر : 2.45 حجم : 1.179 میلیون دفعات : 588
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 46,910 درصد تغییر : 1.45 حجم : 691,506 دفعات : 295
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 46,240 درصد تغییر : 3.63 حجم : 1.922 میلیون دفعات : 945
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 44,620 درصد تغییر : 4.72 حجم : 5.68 میلیون دفعات : 2,314
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 42,610 درصد تغییر : 4.64 حجم : 2.244 میلیون دفعات : 1,096
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 40,720 درصد تغییر : 3.14 حجم : 2.325 میلیون دفعات : 1,518
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 39,480 درصد تغییر : 3.94 حجم : 2.455 میلیون دفعات : 914
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 41,100 درصد تغییر : 2.35 حجم : 1.857 میلیون دفعات : 1,032
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 42,090 درصد تغییر : 2.61 حجم : 2.479 میلیون دفعات : 1,780
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 41,020 درصد تغییر : 4.88 حجم : 4.193 میلیون دفعات : 1,524
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 39,110 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.164 میلیون دفعات : 1,223
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 39,110 درصد تغییر : 3.55 حجم : 2.164 میلیون دفعات : 1,223
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 40,550 درصد تغییر : 3.31 حجم : 1.622 میلیون دفعات : 1,027
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 41,940 درصد تغییر : 0.87 حجم : 2.72 میلیون دفعات : 1,893
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شپترو آخرین : 40.00 1,452 حجم : 30.719 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/05/25
نماد : شمواد آخرین : 46.00 3,701 حجم : - ارزش بازار : 7.96 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/1
نماد : شپلی آخرین : 9.00 487 حجم : 31.314 میلیون ارزش بازار : 26.461 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/11
نماد : شپمچا آخرین : 519.00 9,879 حجم : 4,185 ارزش بازار : 30 میلیارد تاریخ : 1399/02/16
نماد : شفارا آخرین : 181.00 3,810 حجم : 112,123 ارزش بازار : 1.268 هزار میلیارد تاریخ : 1399/04/29
نماد : شپدیس آخرین : - 126,800 حجم : 1.887 میلیون ارزش بازار : 76.403 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : خراسان آخرین : 563.00 11,827 حجم : 353,973 ارزش بازار : 173.621 هزار میلیارد تاریخ : 1399/04/17
نماد : جم آخرین : - 50,000 حجم : 6.174 میلیون ارزش بازار : 328.867 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : پترول آخرین : - 14,380 حجم : 6.493 میلیون ارزش بازار : 154.44 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : شوش آخرین : - 28,859 حجم : 4,400 ارزش بازار : 7.001 هزار میلیارد تاریخ : 1397/04/30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی