شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فولاد هرمزگان جنوب

هرمز | سهام - فرابورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,280 0.19
قیمت پایانی: 5,259 0.59

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,300 پایانی 5,259 31.00
بیشترین 5,351 کمترین 5,150
حجم 6.949 میلیون دفعات 1,717
حد قیمت 5,026 - 5,554 ارزش 36.453 میلیارد
حجم مبنا 10 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
629 تعداد خریدار 2
6.515 میلیون حجم خرید 433,663
677 تعداد فروشنده 1
6.611 میلیون حجم فروش 337,882
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
21 53,848 5,280 5,280 87,272 18
1 1,000 5,276 5,281 5,800 4
1 7,000 5,275 5,290 9,000 3
1 5,662 5,273 5,298 38,000 2
2 2,189 5,272 5,299 17,953 3

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 4,089
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,096
سود نقدی 110
درصد توزیع 10.04 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.16 % رتبه 139
6 ماهه 29.16 % رتبه 133
9 ماهه 41.1 % رتبه 138
1 ساله 55.65 % رتبه 125
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
132.25 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 3.36

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 5,261 0.55 5.266 میلیون 1,245
1399/01/10 5,290 1.52 11.463 میلیون 2,748
1399/01/9 5,211 3.62 18.952 میلیون 3,631
1399/01/6 5,029 0.42 8.9 میلیون 2,489
1399/01/5 5,008 2.28 6.744 میلیون 1,878
1398/12/29 5,125 0.00 7.909 میلیون 1,564
1398/12/28 5,125 1.51 7.909 میلیون 1,564
1398/12/27 5,049 0.04 4.28 میلیون 1,148
1398/12/26 5,047 1.02 4.441 میلیون 949
1398/12/25 4,996 0.06 385,703 145
1398/12/24 4,993 3.87 9.96 میلیون 1,705
1398/12/22 5,194 0.00 6.133 میلیون 1,641
1398/12/21 5,194 1.39 6.133 میلیون 1,641
1398/12/20 5,123 4.32 10.709 میلیون 2,142
1398/12/19 5,354 2.92 6.126 میلیون 1,156
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 21.00 19,140 3.689 میلیون 12.541 هزار میلیارد 1399/01/11
فخاس 654.00 24,450 456,838 225.252 هزار میلیارد 1399/01/11
فسپا 961.00 23,502 5.635 میلیون 15.222 هزار میلیارد 1399/01/11
فمراد 90.00 65,560 485,717 3.2 هزار میلیارد 1399/01/11
فخوز 142.00 12,955 9.736 میلیون 245.309 هزار میلیارد 1399/01/11
فملی 46.00 7,052 52.349 میلیون 713.349 هزار میلیارد 1399/01/11
فولاژ 3.00 11,100 3.058 میلیون 66.222 هزار میلیارد 1399/01/11
فجر 960.00 31,245 7.399 میلیون 26.541 هزار میلیارد 1399/01/11
فولاد 1.00 4,491 105.642 میلیون 936.529 هزار میلیارد 1399/01/11
وتوکا 447.00 9,392 21.284 میلیون 23.962 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی