شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه البرز

البرز | سهام - بورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,604 4.99
قیمت پایانی: 11,559 4.59

آخرین معامله

11:44
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,500 پایانی 11,559 507.00
بیشترین 11,604 کمترین 11,119
حجم 19.999 میلیون دفعات 2,474
حد قیمت 10,500 - 11,604 ارزش 231.167 میلیارد
حجم مبنا 4.807 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:44
حقیقی حقوقی
892 تعداد خریدار 2
19.18 میلیون حجم خرید 819,164
945 تعداد فروشنده 4
17.804 میلیون حجم فروش 2.195 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:44
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
215 5.513 میلیون 11,604 11,894 3,444 1
1 600 11,600 11,899 1,000 1
1 500 11,559 11,907 1,500 1
2 50,500 11,299 11,450 96,850 9
1 500 11,288 11,451 37,445 7

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 256
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 160
سود نقدی 120
درصد توزیع 75 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 81.51 % رتبه 138
6 ماهه 218.81 % رتبه 119
9 ماهه 359.23 % رتبه 100
1 ساله 681.03 % رتبه 96
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
44.208 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 22.9

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/11 11,052 1.25 29.277 میلیون 4,136
1399/03/10 10,916 4.95 8.925 میلیون 1,207
1399/03/8 10,401 0.00 28.705 میلیون 4,213
1399/03/7 10,401 1.72 28.705 میلیون 4,213
1399/03/6 10,583 4.73 10.441 میلیون 1,503
1399/03/4 11,108 0.00 17.578 میلیون 3,324
1399/03/3 11,108 2.20 17.578 میلیون 3,324
1399/03/1 11,358 0.00 38.066 میلیون 5,171
1399/02/31 11,358 4.70 38.066 میلیون 5,171
1399/02/30 10,848 4.83 8.549 میلیون 1,275
1399/02/29 10,348 4.69 28.618 میلیون 3,271
1399/02/28 9,884 4.81 31.159 میلیون 3,750
1399/02/27 10,383 4.73 9.411 میلیون 1,264
1399/02/25 10,899 0.00 57.41 میلیون 5,527
1399/02/24 10,899 4.40 57.41 میلیون 5,527
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
پارسیان 639.00 13,436 7.115 میلیون 53.6 هزار میلیارد 11:44
ملت 883.00 18,551 6.429 میلیون 52.87 هزار میلیارد 11:43
ما 41.00 12,499 7.543 میلیون 18.137 هزار میلیارد 12:29
دانا 422.00 8,036 18.612 میلیون 32.484 هزار میلیارد 11:45
آسیا 581.00 21,500 7.939 میلیون 49.662 هزار میلیارد 11:44
کوثر 1,369 26,024 2.597 میلیون 91.923 هزار میلیارد 11:44
میهن 323.00 6,172 37.941 میلیون 9.317 هزار میلیارد 11:44
اتکای 109.00 9,150 3.678 میلیون 29.676 هزار میلیارد 11:44
بساما 526.00 11,052 351,994 18.492 هزار میلیارد 11:37
ودی 264.00 14,042 5.646 میلیون 35.11 هزار میلیارد 11:43
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی