شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنایع‌جوشکاب‌یزد

بکاب | سهام - بورس
گروه:

ماشین آلات و دستگاه‌های برقی

زیر گروه:

تولید سیم و کابل عایق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 81,946 5.00
قیمت پایانی: 78,990 1.21

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 81,946 پایانی 78,990 946.00
بیشترین 81,946 کمترین 81,946
حجم 152.963 دفعات 223
حد قیمت 74,142 - 81,946 ارزش 12.53 میلیارد
حجم مبنا 630.668 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
279 632,959 81,946 84,010 80 1
1 65 81,366 84,145 5,000 1
4 675 81,144 85,654 100 1
2 29 79,428 92,000 1,096 1
1 65 79,142 92,912 100 1

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود 173
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 723
سود نقدی 73
درصد توزیع 10.1 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 41.1 % رتبه 543
6 ماهه 126.62 % رتبه 510
9 ماهه 298.31 % رتبه 463
1 ساله 685.96 % رتبه 448
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1.904 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 46.71

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 78,990 1.21 152,963 223
1399/01/19 78,044 0.99 124,755 172
1399/01/18 77,280 2.16 272,434 353
1399/01/17 75,646 1.98 461,871 951
1399/01/16 77,170 3.07 522,774 1,380
1399/01/11 79,610 0.66 113,574 372
1399/01/10 80,139 0.16 316,835 914
1399/01/9 80,010 3.33 418,686 749
1399/01/6 77,433 0.62 443,377 1,063
1399/01/5 76,958 2.13 288,632 678
1398/12/29 78,629 0.00 377,650 449
1398/12/28 78,629 3.17 377,650 449
1398/12/27 81,203 0.48 54,716 99
1398/12/26 81,595 2.17 286,496 713
1398/12/25 83,403 0.08 10,054 42
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
بنیرو 1,598 33,570 466.929 16.214 هزار میلیارد 12:28
بموتو 1,947 43,600 3.689 میلیون 29.695 هزار میلیارد 12:29
بکام 4,008 84,176 2.753 میلیون 50.506 هزار میلیارد 1399/01/17
بترانس 896.00 29,212 18.691 میلیون 111.143 هزار میلیارد 12:29
بسویچ 3,226 67,756 172,286 64.53 هزار میلیارد 1399/01/11
بالبر 1,456 30,576 979.614 9.479 هزار میلیارد 12:29
بشهاب 2,483 52,152 337.144 8.176 هزار میلیارد 12:29
بایکا 880.00 28,486 266.369 14.633 هزار میلیارد 12:29
نیرو 628.00 27,611 971.589 1.828 هزار میلیارد 12:30
بتک 664.00 33,892 466 299.063 میلیارد 10:38
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی