شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنایع‌جوشکاب‌یزد

بکاب | سهام - بورس
گروه:

ماشین آلات و دستگاه‌های برقی

زیر گروه:

تولید سیم و کابل عایق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 105,470 5.00
قیمت پایانی: 100,820 0.37

آخرین معامله

09:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 105,470 پایانی 100,820 370.00
بیشترین 105,470 کمترین 105,470
حجم 38,164 دفعات 46
حد قیمت 95,430 - 105,470 ارزش 4.025 میلیارد
حجم مبنا 520,671 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:28
حقیقی حقوقی
9 تعداد خریدار -
38,164 حجم خرید -
41 تعداد فروشنده -
38,164 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

09:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
137 492,883 105,470 156,350 19,889 1
6 4,409 104,960 - - 0
2 776 104,470 - - 0
2 1,050 100,830 - - 0
1 500 100,430 - - 0

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود 1,880
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 723
سود نقدی 73
درصد توزیع 10.1 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 30.17 % رتبه 388
6 ماهه 78.87 % رتبه 510
9 ماهه 177.88 % رتبه 502
1 ساله 377.61 % رتبه 463
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2.421 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 51.2

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/17 100,450 0.48 50,142 137
1399/04/16 99,970 1.31 136,396 119
1399/04/15 98,680 1.41 146,628 113
1399/04/14 97,310 1.33 138,523 201
1399/04/12 96,030 0.00 125,315 193
1399/04/11 96,030 1.07 125,315 193
1399/04/10 95,010 5.00 728,123 428
1399/04/09 90,490 1.11 530,788 730
1399/04/08 89,500 2.74 322,344 604
1399/04/07 87,110 1.67 263,602 476
1399/04/04 85,680 4.54 585,077 680
1399/04/03 89,750 1.85 395,447 850
1399/04/02 91,440 2.30 291,781 622
1399/04/01 93,590 2.21 287,667 545
1399/03/31 95,700 1.46 245,662 450
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
بنیرو 3,150 71,000 99,044 36.91 هزار میلیارد 09:31
بموتو 2,970 65,010 835,200 44.634 هزار میلیارد 09:31
بکام 3,220 121,900 16.069 میلیون 982.742 هزار میلیارد 1399/04/9
بترانس 170.00 72,750 6.195 میلیون 270.638 هزار میلیارد 09:31
بسویچ 2,830 68,780 50,257 71.45 هزار میلیارد 09:31
بالبر 1,710 32,900 192,634 10.912 هزار میلیارد 09:31
بشهاب 4,380 70,000 6 10.711 هزار میلیارد 1399/04/11
بایکا 454.00 33,339 1.091 میلیون 16.585 هزار میلیارد 1399/04/11
نیرو 2,690 56,535 11,874 3.496 هزار میلیارد 09:31
بتک 1,338 34,793 172 301.106 میلیارد 09:06
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی