شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

پترول | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

ممنوع - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر

آخرین قیمت: 7,700 1.52
قیمت پایانی: 7,722 1.24

آخرین معامله

1399/03/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,700 پایانی 7,722 97.00
بیشترین 7,700 کمترین 7,700
حجم 6.493 میلیون دفعات 761
حد قیمت 7,336 - 8,108 ارزش 49.994 میلیارد
حجم مبنا 8 میلیون حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/6
حقیقی حقوقی
193 تعداد خریدار -
6.493 میلیون حجم خرید -
646 تعداد فروشنده 2
5.593 میلیون حجم فروش 900,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
10 153,250 7,777 7,777 169,842 14
6 66,950 7,750 7,786 1,000 1
4 41,200 7,738 7,796 100,000 1
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
154.44 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 7,722 1.24 6.493 میلیون 761
1399/03/3 7,819 7.51 98.493 میلیون 13,076
1399/02/31 8,454 4.58 45.722 میلیون 8,261
1399/02/30 8,860 2.00 149.511 میلیون 27,151
1399/02/29 9,041 1.60 163.042 میلیون 25,018
1399/02/28 8,899 4.89 138.57 میلیون 14,499
1399/02/27 9,356 4.03 33.328 میلیون 5,445
1399/02/24 9,749 1.62 275.554 میلیون 38,060
1399/02/23 9,909 3.69 196.952 میلیون 28,779
1399/02/22 10,289 4.86 303.023 میلیون 29,609
1399/02/21 9,812 5.00 260.148 میلیون 16,367
1399/02/20 9,345 4.82 181.754 میلیون 10,476
1399/02/17 8,915 3.64 217.537 میلیون 28,701
1399/02/16 9,252 2.12 246.817 میلیون 37,940
1399/02/15 9,452 3.04 301.914 میلیون 33,027
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 670.00 24,990 4.322 میلیون 194.27 هزار میلیارد 1399/03/7
شپاکسا 1,044 34,999 1.995 میلیون 36.934 هزار میلیارد 1399/03/7
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 2,904 78,500 243,710 31.944 هزار میلیارد 1399/03/7
شپدیس 2,871 60,301 972,255 353.124 هزار میلیارد 1399/03/7
تاپیکو 408.00 8,575 43.16 میلیون 695.44 هزار میلیارد 1399/03/7
پارسان 745.00 15,645 43.047 میلیون 633.461 هزار میلیارد 1399/03/7
فارس 651.00 14,380 21.999 میلیون 1989.197 هزار میلیارد 1399/03/7
شکربن 232.00 82,900 1.121 میلیون 20.751 هزار میلیارد 1399/03/7
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی