شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شرکت ارتباطات سیار ایران

همراه | سهام - بورس
گروه:

مخابرات

زیر گروه:

مخابرات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 48,090 5.00
قیمت پایانی: 49,660 1.90

آخرین معامله

1399/04/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 50,500 پایانی 49,660 960.00
بیشترین 51,500 کمترین 48,090
حجم 8.652 میلیون دفعات 4,810
حد قیمت 48,090 - 53,150 ارزش 429.621 میلیارد
حجم مبنا 2.014 میلیون حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/04/18
حقیقی حقوقی
2,158 تعداد خریدار 2
4.42 میلیون حجم خرید 4.232 میلیون
1,718 تعداد فروشنده 6
6.596 میلیون حجم فروش 2.056 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/04/18
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
69 40,634 48,090 48,090 2.778 میلیون 321
1 500 47,500 48,100 2,417 4
1 110 47,000 48,630 350 1
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
953.472 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/18 49,660 1.90 8.652 میلیون 4,810
1399/04/17 50,620 1.24 6.343 میلیون 4,895
1399/04/16 50,000 3.39 9.546 میلیون 5,622
1399/04/15 48,360 0.60 8.858 میلیون 5,891
1399/04/14 48,070 3.49 12.298 میلیون 7,856
1399/04/11 49,810 4.91 9.302 میلیون 5,123
1399/04/10 47,480 5.00 8.483 میلیون 2,309
1399/04/09 45,220 1.62 8.971 میلیون 4,634
1399/04/08 44,500 4.71 14.584 میلیون 4,480
1399/04/07 42,500 4.29 2.112 میلیون 623
1399/04/04 40,750 2.88 12.275 میلیون 2,395
1399/04/03 39,610 4.57 16.938 میلیون 4,944
1399/04/02 37,880 0.29 12.284 میلیون 6,362
1399/04/01 37,770 2.61 3.613 میلیون 1,235
1399/03/25 36,810 1.60 17.149 میلیون 6,280
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
اخابر 850.00 17,880 8.395 میلیون 1072.8 هزار میلیارد 1399/03/27
همراه - 48,090 6.886 میلیون 73.117 هزار میلیارد 1399/04/19
موج تامین - - - 860.048 میلیارد 1399/02/17
اپرداز 1,611 30,627 4.096 میلیون 31.028 هزار میلیارد 1399/04/19
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی