شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

شبصیر | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه تولید سایر محصولات شیمیایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 71,003 4.68
قیمت پایانی: 68,776 1.40

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 366,509 پایانی 68,776 950.00
بیشترین 25.514 میلیارد کمترین 65,555
حجم 366,509 دفعات 441
حد قیمت 64,435 - 71,217 ارزش 25.514 میلیارد
حجم مبنا 689,884 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
143 تعداد خریدار 2
330,292 حجم خرید 36,217
246 تعداد فروشنده 1
294,948 حجم فروش 71,561
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 14,900 71,003 71,216 24,800 2
1 1,402 71,002 71,217 3,248 14
1 74 71,000 74,120 410 1
0 - - 67,099 780 2
0 - - 67,199 1,500 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 2,301
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 2,253
سود نقدی 2,000
درصد توزیع 88.77 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 73.62 % رتبه 209
6 ماهه 295.39 % رتبه 263
9 ماهه 310.81 % رتبه 255
1 ساله 343.1 % رتبه 294
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
22.383 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 19.62

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 67,826 3.93 581,210 638
1399/03/4 70,597 0.00 542,515 812
1399/03/3 70,597 2.59 542,515 812
1399/03/1 72,476 0.00 3.036 میلیون 1,052
1399/02/31 72,476 4.91 3.036 میلیون 1,052
1399/02/30 76,216 0.46 917,351 991
1399/02/29 76,571 4.36 1.174 میلیون 1,028
1399/02/28 73,373 2.60 2.237 میلیون 1,281
1399/02/27 71,515 4.93 3.403 میلیون 859
1399/02/25 75,220 0.00 3.691 میلیون 1,774
1399/02/24 75,220 2.96 3.691 میلیون 1,774
1399/02/23 73,057 4.89 4.774 میلیون 1,601
1399/02/22 76,815 1.49 4.685 میلیون 2,495
1399/02/21 75,688 4.98 12.514 میلیون 722
1399/02/20 72,101 4.99 6.484 میلیون 1,649
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 670.00 24,990 4.322 میلیون 194.27 هزار میلیارد 1399/03/7
شپاکسا 1,044 34,999 1.995 میلیون 36.934 هزار میلیارد 1399/03/7
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 2,904 78,500 243,710 31.944 هزار میلیارد 1399/03/7
شپدیس 2,871 60,301 972,255 353.124 هزار میلیارد 1399/03/7
تاپیکو 408.00 8,575 43.16 میلیون 695.44 هزار میلیارد 1399/03/7
پارسان 745.00 15,645 43.047 میلیون 633.461 هزار میلیارد 1399/03/7
فارس 651.00 14,380 21.999 میلیون 1989.197 هزار میلیارد 1399/03/7
شکربن 232.00 82,900 1.121 میلیون 20.751 هزار میلیارد 1399/03/7
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی