شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه معلم

ومعلم | سهام - فرابورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,919 2.68
قیمت پایانی: 7,984 3.53

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,850 پایانی 7,984 272.00
بیشترین 8,097 کمترین 7,700
حجم 10.751 میلیون دفعات 1,333
حد قیمت 7,327 - 8,097 ارزش 85.83 میلیارد
حجم مبنا 7.255 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
5 209,980 7,919 7,919 1,843 2
1 800 7,889 7,975 15,000 1
1 900 7,885 7,980 500 1
1 900 7,858 8,000 61,614 4
1 1,000 7,855 8,040 21,400 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 275
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 201
سود نقدی 21
درصد توزیع 10.45 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 76.8 % رتبه 288
6 ماهه 67 % رتبه 277
9 ماهه 129.13 % رتبه 310
1 ساله 135.48 % رتبه 245
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
11.976 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 10.21

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 7,984 3.53 10.751 میلیون 1,333
1399/01/19 7,712 3.43 8.36 میلیون 1,714
1399/01/18 7,456 4.48 8.886 میلیون 1,441
1399/01/17 7,136 2.24 3.244 میلیون 600
1399/01/16 6,980 1.45 1.864 میلیون 337
1399/01/11 6,880 3.54 6.097 میلیون 710
1399/01/10 6,645 3.86 9.082 میلیون 1,545
1399/01/9 6,398 3.28 5.283 میلیون 920
1399/01/6 6,195 3.39 6.232 میلیون 892
1399/01/5 5,992 0.18 4.769 میلیون 1,003
1398/12/29 6,003 0.00 3.882 میلیون 975
1398/12/28 6,003 0.13 3.882 میلیون 975
1398/12/27 6,011 2.85 4.504 میلیون 778
1398/12/26 6,187 2.10 5.168 میلیون 854
1398/12/25 6,320 0.24 356,708 47
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
پارسیان 136.00 8,897 8.769 میلیون 35.968 هزار میلیارد 12:29
ملت 489.00 10,282 3.602 میلیون 28.771 هزار میلیارد 12:27
ما 253.00 8,204 10.955 میلیون 12.342 هزار میلیارد 12:29
دانا 138.00 6,589 36.057 میلیون 26.804 هزار میلیارد 12:29
آسیا 566.00 11,898 10.965 میلیون 27.234 هزار میلیارد 12:29
البرز 193.00 7,469 31.564 میلیون 30.108 هزار میلیارد 12:29
کوثر 996.00 20,916 3.583 میلیون 73.752 هزار میلیارد 1399/01/20
میهن 178.00 3,755 3.055 میلیون 5.42 هزار میلیارد 12:29
اتکای 256.00 5,389 7.099 میلیون 17.235 هزار میلیارد 1399/01/20
بساما 388.00 8,162 1.242 میلیون 13.731 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی