شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توسعه‌شهری‌توس‌گستر

وتوس | سهام - بورس
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

سایر فعالیت های املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,795 1.62
قیمت پایانی: 8,755 1.16

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,251 پایانی 8,755 100.00
بیشترین 9,000 کمترین 8,251
حجم 9.948 میلیون دفعات 2,130
حد قیمت 8,223 - 9,087 ارزش 87.101 میلیارد
حجم مبنا 5.345 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
759 تعداد خریدار 1
9.798 میلیون حجم خرید 150,000
828 تعداد فروشنده 1
9.943 میلیون حجم فروش 5,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
5 20,100 8,796 8,796 26,894 3
4 25,936 8,795 8,810 23,319 1
1 4,000 8,790 8,881 1,908 1
2 6,017 8,765 8,888 40,000 1
1 3,604 8,757 8,902 926 1

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود 42
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 122
سود نقدی 25
درصد توزیع 20.49 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 48.79 % رتبه 198
6 ماهه 170.32 % رتبه 218
9 ماهه 187.02 % رتبه 202
1 ساله 247.17 % رتبه 182
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
14.008 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 38.68

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 8,755 0.00 9.948 میلیون 2,130
1399/03/13 8,755 3.74 9.948 میلیون 2,130
1399/03/12 9,095 0.00 3.646 میلیون 696
1399/03/11 9,095 1.63 3.646 میلیون 696
1399/03/10 9,246 1.17 6.376 میلیون 1,822
1399/03/8 9,355 0.00 8.891 میلیون 1,567
1399/03/7 9,355 0.58 8.891 میلیون 1,567
1399/03/6 9,410 2.91 2.988 میلیون 558
1399/03/4 9,692 0.00 9.813 میلیون 1,993
1399/03/3 9,692 0.87 9.813 میلیون 1,993
1399/03/1 9,777 0.00 15.193 میلیون 2,502
1399/02/31 9,777 4.03 15.193 میلیون 2,502
1399/02/30 9,398 2.86 19.153 میلیون 2,267
1399/02/29 9,137 4.75 7.808 میلیون 1,358
1399/02/28 8,723 4.84 9.224 میلیون 1,284
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وآذر 5,990 125,795 643,354 25.159 هزار میلیارد 1399/03/14
ثمسکن 310.00 8,097 26.685 میلیون 44.336 هزار میلیارد 1399/03/14
ثشرق 389.00 8,170 6.645 میلیون 7.282 هزار میلیارد 1399/03/13
ثاخت 38.00 7,505 89.811 میلیون 45.054 هزار میلیارد 1399/03/14
ثاژن 9.00 2,260 588,226 2.524 هزار میلیارد 1398/12/28
وساخت 2,064 41,340 14.413 میلیون 46.672 هزار میلیارد 1399/03/14
ثفارس 778.00 17,699 83.08 میلیون 31.966 هزار میلیارد 1399/03/14
ثنوسا 488.00 10,266 20.901 میلیون 26.85 هزار میلیارد 1399/03/14
ثاباد 1,023 21,499 1.033 میلیون 5.012 هزار میلیارد 1399/03/14
ثشاهد 699.00 14,681 62.997 میلیون 58.076 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی