شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه کوثر

کوثر | سهام - پایه فرابورس
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی ( فعالیتهای مالی و اجرائی )
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرائی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,971 0.00
قیمت پایانی: 25,824 0.00

آخرین معامله

1399/07/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4.206 میلیون پایانی 25,824 0.00
بیشترین 59.85 میلیارد کمترین 14,223
حجم 7.135 میلیون دفعات 2,903
حد قیمت 25,248 - 27,904 ارزش 184.26 میلیارد
حجم مبنا 3.24 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/07/2
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/07/2
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور12 تعداد11,152 خرید25,650 فروش25,650 تعداد1,790 دستور4
دستور2 تعداد439 خرید25,600 فروش25,656 تعداد401,351 دستور4
دستور1 تعداد1,168 خرید25,555 فروش25,672 تعداد38,256 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش14,300 تعداد1,684 دستور2
دستور0 تعداد- خرید- فروش14,384 تعداد47,512 دستور6

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 1,865
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 696
سود نقدی 450
درصد توزیع 64.66 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.59 % رتبه 394
6 ماهه 63.44 % رتبه 286
9 ماهه 112.53 % رتبه 269
1 ساله 283.49 % رتبه 255
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
97.087 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.18

P/B

% 7.73

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/02 پایانی : 25,824 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.135 میلیون دفعات : 2,903
تاریخ : 1399/07/01 پایانی : 25,824 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.135 میلیون دفعات : 2,903
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 25,824 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.135 میلیون دفعات : 2,903
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 25,824 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.135 میلیون دفعات : 2,903
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 25,824 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.135 میلیون دفعات : 2,903
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 25,824 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.135 میلیون دفعات : 2,903
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 25,824 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.135 میلیون دفعات : 2,903
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 25,824 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.135 میلیون دفعات : 2,903
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 25,824 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.135 میلیون دفعات : 2,903
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 25,824 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.135 میلیون دفعات : 2,903
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 25,824 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.135 میلیون دفعات : 2,903
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 25,824 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.135 میلیون دفعات : 2,903
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 25,824 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.135 میلیون دفعات : 2,903
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 25,824 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.135 میلیون دفعات : 2,903
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 25,824 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.135 میلیون دفعات : 2,903
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوین آخرین : 59.00 990 حجم : 2.518 میلیون ارزش بازار : 13.157 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/22
نماد : اتکای آخرین : - 15,100 حجم : 4.597 میلیون ارزش بازار : 15.5 هزار میلیارد تاریخ : 1399/07/2
نماد : بخاور آخرین : 187.00 6,424 حجم : 7.061 میلیون ارزش بازار : 7.709 هزار میلیارد تاریخ : 1399/03/21
نماد : باران آخرین : - 500 حجم : - ارزش بازار : 600 میلیارد تاریخ : 1399/02/17
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی