شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

کماسه | سهام - بورس
گروه:

استخراج سایر معادن

زیر گروه:

استخراج سنگ، ماسه و خاک رس

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 29,900 3.21
قیمت پایانی: 30,005 2.87

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 31,700 پایانی 30,005 886.00
بیشترین 31,700 کمترین 29,560
حجم 3.445 میلیون دفعات 2,255
حد قیمت 29,347 - 32,435 ارزش 103.368 میلیارد
حجم مبنا 64.8 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
741 تعداد خریدار 3
3.293 میلیون حجم خرید 152,000
790 تعداد فروشنده 2
3.415 میلیون حجم فروش 30,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 1,100 29,657 29,657 1,000 1
3 136,686 29,656 31,000 4,372 6
2 13,138 29,650 31,043 151 1
2 15,100 30,900 - - 0
2 15,400 30,804 - - 0

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 3,879
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 215
سود نقدی 22
درصد توزیع 10.23 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 82.17 % رتبه 156
6 ماهه 148.06 % رتبه 182
9 ماهه 246.67 % رتبه 164
1 ساله 491.3 % رتبه 157
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.004 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 100

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/11/1 30,005 2.87 3.445 میلیون 2,255
1398/10/30 30,891 4.78 3.202 میلیون 1,587
1398/10/29 29,482 4.53 1.375 میلیون 621
1398/10/28 28,204 4.24 3.711 میلیون 1,746
1398/10/26 27,056 0.00 2.857 میلیون 1,604
1398/10/25 27,056 3.60 2.857 میلیون 1,604
1398/10/24 26,116 4.04 2.182 میلیون 965
1398/10/23 25,103 2.92 3.634 میلیون 868
1398/10/22 24,390 2.07 5.491 میلیون 2,520
1398/10/21 23,896 1.40 10.04 میلیون 2,424
1398/10/18 23,566 2.00 149,792 38
1398/10/17 24,046 5.00 153,724 129
1398/10/15 25,311 5.00 2.128 میلیون 640
1398/10/14 26,642 5.00 66,484 61
1398/10/11 28,044 0.57 3.468 میلیون 980
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها