شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان‌ شمال‌

سشمال | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,977 4.12
قیمت پایانی: 11,455 0.42

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3.465 میلیون پایانی 11,455 48.00
بیشترین 39.651 میلیارد کمترین 10,928
حجم 3.468 میلیون دفعات 934
حد قیمت 10,928 - 12,078 ارزش 39.681 میلیارد
حجم مبنا 4.378 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
290 تعداد خریدار 2
2.437 میلیون حجم خرید 1.03 میلیون
502 تعداد فروشنده -
3.467 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 1,000 11,836 11,850 12,743 1
5 13,278 11,835 11,977 4,936 3
2 1,608 11,833 11,978 1,070 1
0 - - 11,150 12,135 2
0 - - 11,211 19,562 2

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 47
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 419
سود نقدی 355
درصد توزیع 84.73 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 78.88 % رتبه 523
6 ماهه 274.65 % رتبه 533
9 ماهه 307.44 % رتبه 469
1 ساله 554.25 % رتبه 446
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
14.84 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 27.02

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 11,503 1.09 2.406 میلیون 646
1399/03/4 11,630 0.00 1.609 میلیون 474
1399/03/3 11,630 1.84 1.609 میلیون 474
1399/03/1 11,420 0.00 4.557 میلیون 1,271
1399/02/31 11,420 4.50 4.557 میلیون 1,271
1399/02/30 10,928 2.54 2.512 میلیون 468
1399/02/29 10,657 2.86 2.821 میلیون 395
1399/02/28 10,361 2.31 5.229 میلیون 1,185
1399/02/27 10,127 16.81 2.92 میلیون 851
1399/02/16 12,173 0.00 9.213 میلیون 1,732
1399/02/15 12,173 2.15 9.213 میلیون 1,732
1399/02/14 11,917 1.86 1.649 میلیون 348
1399/02/13 11,699 3.38 2.985 میلیون 603
1399/02/11 11,317 0.00 5.432 میلیون 1,721
1399/02/10 11,317 3.04 5.432 میلیون 1,721
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 636.00 73,775 226,563 9.089 هزار میلیارد 1399/03/7
سفانو 74.00 31,726 2.677 میلیون 15.201 هزار میلیارد 1399/03/7
ساراب 598.00 16,580 1.802 میلیون 14.459 هزار میلیارد 1399/03/7
سصفها 738.00 85,100 212,719 16.778 هزار میلیارد 1399/03/7
سرود 615.00 16,171 1.433 میلیون 12.618 هزار میلیارد 1399/03/7
سصوفی 905.00 19,012 930,638 20.233 هزار میلیارد 1399/03/7
سنیر 2,428 64,200 212,125 6.2 هزار میلیارد 1399/03/7
سیلام 588.00 11,600 1.44 میلیون 14.383 هزار میلیارد 1399/03/7
سکرما 197.00 18,403 1.421 میلیون 17.965 هزار میلیارد 1399/03/7
سفارس 375.00 19,189 12.729 میلیون 103.421 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی