شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شیشه‌ همدان‌

کهمدا | سهام - بورس
گروه:

سایر محصولات کانی غیرفلزی

زیر گروه:

زیر گروه تولید شیشه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 41,600 4.87
قیمت پایانی: 44,050 0.73

آخرین معامله

13:53
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 43,730 پایانی 44,050 320.00
بیشترین 45,910 کمترین 41,550
حجم 17.844 میلیون دفعات 12,111
حد قیمت 41,550 - 45,910 ارزش 786.11 میلیارد
حجم مبنا 1.086 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

13:53
حقیقی حقوقی
5,786 تعداد خریدار 6
17.245 میلیون حجم خرید 598,562
3,759 تعداد فروشنده 6
14.115 میلیون حجم فروش 3.729 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

13:53
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
112 179,753 41,560 41,560 99,051 41
54 156,658 41,550 41,570 13,449 8
0 - - 41,580 126 1
0 - - 43,800 2,248 3
0 - - 43,900 830 4

EPS

سال مالی 1399/03/31
پیش بینی سود 717
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/03/31
سود واقعی 891
سود نقدی 300
درصد توزیع 33.67 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 53.62 % رتبه 196
6 ماهه 289.72 % رتبه 208
9 ماهه 366.17 % رتبه 199
1 ساله 690.2 % رتبه 185
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
50.377 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 51.96

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/22 44,050 0.73 17.844 میلیون 12,111
1399/04/21 43,730 5.00 2.463 میلیون 1,873
1399/04/19 46,030 0.00 3.343 میلیون 2,466
1399/04/18 46,030 4.98 3.343 میلیون 2,466
1399/04/17 48,440 4.12 15.44 میلیون 10,456
1399/04/16 50,520 4.99 2.257 میلیون 1,929
1399/04/15 48,120 3.95 16.196 میلیون 8,476
1399/04/14 46,290 3.56 29.424 میلیون 15,654
1399/04/12 44,700 0.00 1.339 میلیون 736
1399/04/11 44,700 4.98 1.339 میلیون 736
1399/04/10 42,580 4.98 1.549 میلیون 640
1399/04/09 40,560 4.70 20.413 میلیون 4,253
1399/04/08 38,740 4.16 8.676 میلیون 4,603
1399/04/07 40,420 0.35 5.479 میلیون 3,688
1399/04/04 40,560 4.81 7.674 میلیون 3,743
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کسرا 1,710 37,050 14.065 میلیون 29.536 هزار میلیارد 12:30
کخاک 7,050 134,100 549,801 71.13 هزار میلیارد 12:29
کفپارس 8,150 173,000 7.557 میلیون 16.741 هزار میلیارد 1399/04/15
کسرام 270.00 138,050 662,890 8.625 هزار میلیارد 12:29
کفرا 3,700 70,470 4.69 میلیون 57.168 هزار میلیارد 12:29
کساپا 460.00 25,000 1.927 میلیون 6.074 هزار میلیارد 12:29
کاذر 2,250 42,880 8.016 میلیون 19.895 هزار میلیارد 12:30
کرازی 1,530 29,070 26.184 میلیون 36.288 هزار میلیارد 12:30
کپشیر 1,200 61,420 2.044 میلیون 9.473 هزار میلیارد 12:29
کگاز 250.00 54,200 2.227 میلیون 25.196 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی