شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنعت روی زنگان

زنگان | سهام - فرابورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 63,402 5.00
قیمت پایانی: 61,689 2.16

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 62,000 پایانی 61,689 1,306.00
بیشترین 63,402 کمترین 61,000
حجم 397,426 دفعات 703
حد قیمت 57,364 - 63,402 ارزش 25.095 میلیارد
حجم مبنا 840,351 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
218 تعداد خریدار -
397,426 حجم خرید -
401 تعداد فروشنده 1
397,226 حجم فروش 200
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
148 130,762 63,402 63,999 2,000 1
2 3,129 63,400 66,800 500 1
1 157 63,340 66,890 110 2
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.169 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 60,383 0.40 761,030 1,334
1399/03/3 60,141 1.08 655,395 1,218
1399/02/31 59,499 3.15 510,123 1,039
1399/02/30 61,431 0.47 548,849 1,113
1399/02/29 61,723 2.66 617,543 1,083
1399/02/28 60,122 3.48 660,281 1,137
1399/02/27 62,288 2.22 376,108 657
1399/02/24 63,705 4.59 1.433 میلیون 1,671
1399/02/23 66,767 0.86 128,403 199
1399/02/22 67,344 2.96 476,943 798
1399/02/21 69,399 1.01 1.519 میلیون 2,309
1399/02/20 70,108 4.99 1.874 میلیون 1,578
1399/02/17 66,779 2.48 1.519 میلیون 1,784
1399/02/16 68,475 2.63 1.622 میلیون 1,975
1399/02/15 70,321 4.89 2.586 میلیون 2,436
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 973.00 24,795 1.585 میلیون 15.82 هزار میلیارد 1399/03/7
فخاس 494.00 30,001 416,740 265.527 هزار میلیارد 1399/03/7
فسپا 1,691 35,522 3.833 میلیون 22.932 هزار میلیارد 1399/03/7
فمراد 2,764 58,100 301,388 2.965 هزار میلیارد 1399/03/7
فخوز 1,031 21,655 17.014 میلیون 403.261 هزار میلیارد 1399/03/7
فملی 626.00 13,160 105.969 میلیون 1301.063 هزار میلیارد 1399/03/7
فولاژ 29.00 17,901 2.903 میلیون 106.008 هزار میلیارد 1399/03/7
فجر 380.00 38,218 3.01 میلیون 31.649 هزار میلیارد 1399/03/7
فولاد 419.00 8,804 278.828 میلیون 1805.551 هزار میلیارد 1399/03/7
وتوکا 617.00 17,474 9.584 میلیون 42.744 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی