iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر

قپیرا | سهام - بورس
گروه:

قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید شکر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 57,344 5.00
قیمت پایانی: 57,338 4.99

آخرین معامله

1398/12/8
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 57,344 پایانی 57,338 2,724.00
بیشترین 57,344 کمترین 55,300
حجم 160,494 دفعات 245
حد قیمت 51,884 - 57,344 ارزش 9.202 میلیارد
حجم مبنا 80 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/12/8
حقیقی حقوقی
131 تعداد خریدار 2
110,475 حجم خرید 50,019
83 تعداد فروشنده -
160,494 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/12/8
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
4 2,836 57,344 61,323 17 1
5 10,266 57,343 - - 0
1 69 56,262 - - 0
1 100 56,000 - - 0
1 30 55,141 - - 0

EPS

سال مالی 1398/04/31 1399/04/31
پیش بینی سود - 18,336
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1398/04/31
سود واقعی 1,701
سود نقدی 1,100
درصد توزیع 64.67 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 43.64 % رتبه 498
6 ماهه 80.95 % رتبه 502
9 ماهه 151.53 % رتبه 465
1 ساله 378.45 % رتبه 466
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
11.468 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 16.94

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/12/8 57,338 0.00 160,494 245
1398/12/7 57,338 4.99 160,494 245
1398/12/6 54,614 4.18 159,737 188
1398/12/5 52,424 0.22 93,064 200
1398/12/4 52,310 1.18 203,031 279
1398/12/3 51,702 1.33 100,969 189
1398/12/1 51,025 0.00 95,374 166
1398/11/30 51,025 0.35 95,374 166
1398/11/29 51,206 1.62 89,978 175
1398/11/28 52,050 2.25 170,550 237
1398/11/27 50,906 0.34 26,077 81
1398/11/26 50,736 3.17 68,854 170
1398/11/24 52,397 0.00 102,339 196
1398/11/23 52,397 3.96 102,339 196
1398/11/22 50,401 0.00 280,687 221
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
قهکمت 1,567 30,200 1.542 میلیون 12.951 هزار میلیارد 1398/12/8
قزوین 784.00 23,700 917,647 8.063 هزار میلیارد 1398/12/8
قشرین 2,708 89,001 42,183 663.85 میلیارد 1398/11/8
قنقش 88.00 4,400 16,326 4.101 هزار میلیارد 1398/10/25
قشکر 527.00 24,556 2.981 میلیون 5.027 هزار میلیارد 1398/12/8
قشهد 96.00 21,602 579,434 8.846 هزار میلیارد 1398/12/8
قصفها 2,265 57,500 452,810 11.449 هزار میلیارد 1398/12/8
قمرو 1,606 36,210 648,346 7.287 هزار میلیارد 1398/12/8
قثابت 2,164 45,462 20.518 میلیون 23.115 هزار میلیارد 1398/12/6
قلرست 1,125 21,375 1.638 میلیون - 1398/12/8
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها