شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک گردشگری

وگردش | سهام - فرابورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده

آخرین قیمت: 758 6.31
قیمت پایانی: 4,123 478.26

آخرین معامله

1398/12/20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 719 پایانی 4,123 3,410.00
بیشترین 770 کمترین 700
حجم 2.793 میلیون دفعات 275
حد قیمت 679 - 829 ارزش 2.106 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/12/20
حقیقی حقوقی
47 تعداد خریدار 1
2.668 میلیون حجم خرید 125,673
105 تعداد فروشنده 1
2.704 میلیون حجم فروش 89,861
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/12/20
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 10,000 740 777 10,000 1
5 500,000 701 780 41,780 3
2 52,000 700 784 147,000 5
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
24.738 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/12/20 4,123 3.00 2.793 میلیون 275
1398/12/19 4,003 13.56 2.793 میلیون 275
1398/12/13 3,525 0.00 2.793 میلیون 275
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 271.00 9,410 143.158 میلیون 478.65 هزار میلیارد 12:30
وپاسار 12.00 4,448 83.947 میلیون 223.625 هزار میلیارد 12:30
وپست 430.00 9,064 15.275 میلیون 29.082 هزار میلیارد 12:29
وبصادر 10.00 903 580.068 میلیون 160.449 هزار میلیارد 12:29
وپارس 334.00 6,277 150.653 میلیون 988.225 هزار میلیارد 1398/12/27
وسینا 279.00 5,873 55.555 میلیون 58.66 هزار میلیارد 12:29
ونوین 298.00 6,259 195.479 میلیون 81.727 هزار میلیارد 12:29
وخاور 222.00 8,360 12.029 میلیون 84.64 هزار میلیارد 1399/01/20
وکار 320.00 6,727 677.622 54.672 هزار میلیارد 12:29
وانصار 2.00 2,088 1.148 میلیون 20.86 هزار میلیارد 1397/05/3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی