شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مس‌ شهیدباهنر

فباهنر | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 26,470 5.00
قیمت پایانی: 26,044 3.31

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 25,970 پایانی 26,044 834.00
بیشترین 26,470 کمترین 24,100
حجم 4.016 میلیون دفعات 1,700
حد قیمت 24,742 - 27,346 ارزش 104.604 میلیارد
حجم مبنا 2.175 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
570 تعداد خریدار 4
3.561 میلیون حجم خرید 455,776
681 تعداد فروشنده 7
3.378 میلیون حجم فروش 638,211
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
49 112,259 26,470 26,470 190 1
5 12,696 26,469 26,752 750 3
4 400,000 26,468 27,000 100 1
1 250 26,451 27,389 200 1
3 4,150 26,450 28,100 100 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 22,099
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 694
سود نقدی 624
درصد توزیع 89.91 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 52.82 % رتبه 149
6 ماهه 113.72 % رتبه 121
9 ماهه 196.46 % رتبه 116
1 ساله 242.47 % رتبه 101
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
28.361 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.52

P/B

% 18.99

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 25,807 2.37 2.569 میلیون 1,056
1399/01/10 25,210 4.73 3.603 میلیون 1,879
1399/01/9 24,072 5.32 2.281 میلیون 1,016
1399/01/6 22,856 1.26 1.598 میلیون 1,351
1399/01/5 22,572 2.35 1.596 میلیون 1,279
1398/12/29 23,115 0.00 1.92 میلیون 1,551
1398/12/28 23,115 0.90 1.92 میلیون 1,551
1398/12/27 22,909 4.28 2.546 میلیون 1,303
1398/12/26 23,933 4.42 2.397 میلیون 1,241
1398/12/25 22,921 4.85 4.193 میلیون 1,392
1398/12/24 24,090 1.77 721,303 384
1398/12/22 24,524 0.00 2.5 میلیون 1,553
1398/12/21 24,524 0.25 2.5 میلیون 1,553
1398/12/20 24,586 3.60 4.181 میلیون 1,534
1398/12/19 25,503 2.23 847,516 562
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 21.00 19,140 3.689 میلیون 12.541 هزار میلیارد 1399/01/11
فخاس 654.00 24,450 456,838 225.252 هزار میلیارد 1399/01/11
فسپا 961.00 23,502 5.635 میلیون 15.222 هزار میلیارد 1399/01/11
فمراد 90.00 65,560 485,717 3.2 هزار میلیارد 1399/01/11
فخوز 142.00 12,955 9.736 میلیون 245.309 هزار میلیارد 1399/01/11
فملی 46.00 7,052 52.349 میلیون 713.349 هزار میلیارد 1399/01/11
فولاژ 3.00 11,100 3.058 میلیون 66.222 هزار میلیارد 1399/01/11
فجر 960.00 31,245 7.399 میلیون 26.541 هزار میلیارد 1399/01/11
فولاد 1.00 4,491 105.642 میلیون 936.529 هزار میلیارد 1399/01/11
وتوکا 447.00 9,392 21.284 میلیون 23.962 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی