شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مس‌ شهیدباهنر

فباهنر | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 77,680 4.99
قیمت پایانی: 77,700 4.97

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 77,680 پایانی 77,700 4,060.00
بیشترین 78,990 کمترین 77,680
حجم 1.461 میلیون دفعات 1,345
حد قیمت 77,680 - 85,840 ارزش 113.502 میلیارد
حجم مبنا 585,343 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
577 تعداد خریدار 2
1.011 میلیون حجم خرید 450,000
702 تعداد فروشنده 1
1.417 میلیون حجم فروش 44,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
11 1,117 77,680 77,680 1.199 میلیون 776
1 100 69,000 77,690 2,156 9
1 80 62,760 77,700 3,259 11
0 - - 81,180 1,000 1
0 - - 81,190 1,000 1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 602
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 2,528
سود نقدی 2,413
درصد توزیع 95.45 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 99.88 % رتبه 389
6 ماهه 285.13 % رتبه 267
9 ماهه 363.65 % رتبه 250
1 ساله 933.21 % رتبه 227
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
91.98 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 20.49

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/20 77,700 4.97 1.461 میلیون 1,345
1399/05/19 81,760 4.29 2.088 میلیون 2,402
1399/05/16 85,420 0.00 3.874 میلیون 2,963
1399/05/15 85,420 2.56 3.874 میلیون 2,963
1399/05/14 83,290 4.81 4.875 میلیون 4,299
1399/05/13 79,470 4.61 2.308 میلیون 2,477
1399/05/12 75,970 4.86 5.373 میلیون 2,628
1399/05/11 72,450 4.38 2.498 میلیون 2,516
1399/05/09 69,410 0.00 2.65 میلیون 3,005
1399/05/08 69,410 0.35 2.65 میلیون 3,005
1399/05/07 69,650 3.38 3.594 میلیون 2,865
1399/05/06 67,370 1.61 2.78 میلیون 2,687
1399/05/05 68,470 1.57 3.061 میلیون 2,419
1399/05/04 69,560 3.62 2.263 میلیون 2,750
1399/05/02 67,130 0.00 3.511 میلیون 2,926
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فزرین - 29,000 14.144 میلیون 1.424 هزار میلیارد 12:29
زنگان - 168,842 281,248 4.127 هزار میلیارد 12:27
فماک 1,369 28,765 400,000 11.65 هزار میلیارد 14:34
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی