iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توزیع دارو پخش

دتوزیع | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 40,012 3.75
قیمت پایانی: 39,422 2.22

آخرین معامله

1398/12/1
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 38,000 پایانی 39,422 857.00
بیشترین 40,249 کمترین 38,000
حجم 1.932 میلیون دفعات 6,014
حد قیمت 36,637 - 40,493 ارزش 76.146 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/12/1
حقیقی حقوقی
1,064 تعداد خریدار 3
1.782 میلیون حجم خرید 150,054
4,038 تعداد فروشنده 5
1.901 میلیون حجم فروش 30,296
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/12/1
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 3,000 40,012 40,019 65 1
2 4,703 40,004 40,025 1,000 1
3 487 40,001 40,049 908 1
10 5,868 40,000 40,089 73 1
1 450 39,999 40,098 1 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 19,999
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 2,568
سود نقدی 2,320
درصد توزیع 90.34 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 35.96 % رتبه 50
6 ماهه 71.4 % رتبه 34
9 ماهه 71.4 % رتبه 113
1 ساله 71.4 % رتبه 408
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
23.653 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 10

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/12/1 39,422 0.00 1.932 میلیون 6,014
1398/11/30 39,422 2.22 1.932 میلیون 6,014
1398/11/29 38,565 2.56 1.585 میلیون 4,206
1398/11/28 39,577 0.37 2.029 میلیون 4,159
1398/11/27 39,724 1.33 2 میلیون 3,936
1398/11/26 39,202 3.08 2.182 میلیون 4,280
1398/11/24 40,449 0.00 1.493 میلیون 3,641
1398/11/23 40,449 2.44 1.493 میلیون 3,641
1398/11/22 39,484 0.00 2.797 میلیون 6,499
1398/11/21 39,484 3.69 2.797 میلیون 6,499
1398/11/20 40,998 3.03 2.342 میلیون 6,283
1398/11/19 42,277 3.92 6.103 میلیون 7,241
1398/11/16 40,684 4.99 1.429 میلیون 3,451
1398/11/15 38,752 2.50 6.278 میلیون 9,200
1398/11/14 37,807 0.23 2.847 میلیون 5,546
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 72.00 65,350 334,396 29.233 هزار میلیارد 1398/12/1
دسبحان 650.00 13,665 2.085 میلیون 13.999 هزار میلیارد 1398/12/1
وپخش 3,134 65,826 1.257 میلیون 54.658 هزار میلیارد 1398/12/1
دزهراوی 705.00 14,819 4.91 میلیون 37.107 هزار میلیارد 1398/12/1
دسینا 1,035 21,737 4.158 میلیون - 1398/12/1
داسوه 64.00 17,671 1.605 میلیون 13.274 هزار میلیارد 1398/12/1
دفرا 446.00 17,061 706,484 11.915 هزار میلیارد 1398/12/1
دکیمی 662.00 16,555 1.207 میلیون 9.51 هزار میلیارد 1398/12/1
درازک 1,580 33,198 480,394 19.593 هزار میلیارد 1398/12/1
دکوثر 698.00 14,662 4.112 میلیون - 1398/12/1
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها