شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توزیع دارو پخش

دتوزیع | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 59,860 3.25
قیمت پایانی: 57,899 0.13

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 669,613 پایانی 57,899 78.00
بیشترین 38.756 میلیارد کمترین 55,300
حجم 670,656 دفعات 1,540
حد قیمت 55,079 - 60,875 ارزش 38.819 میلیارد
حجم مبنا 820,587 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
345 تعداد خریدار 1
620,656 حجم خرید 50,000
1,055 تعداد فروشنده -
670,656 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
7 7,711 59,860 59,890 95 2
1 200 59,859 59,900 564 4
1 99 59,858 59,901 198 2
0 - - 56,470 290 4
0 - - 57,000 5,005 14

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,683
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,683
سود نقدی 1,630
درصد توزیع 96.85 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 54.69 % رتبه 276
6 ماهه 114.45 % رتبه 115
9 ماهه 165.13 % رتبه 64
1 ساله 165.13 % رتبه 183
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
34.786 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 10.17

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 57,977 2.31 1.702 میلیون 3,046
1399/03/4 59,350 0.00 952,446 1,264
1399/03/3 59,350 5.13 952,446 1,264
1399/02/30 62,562 0.00 1.479 میلیون 2,366
1399/02/29 62,562 4.97 1.479 میلیون 2,366
1399/02/28 59,600 2.14 2.001 میلیون 3,121
1399/02/27 58,351 4.86 1.934 میلیون 2,137
1399/02/25 61,333 0.00 2.816 میلیون 3,573
1399/02/24 61,333 4.15 2.816 میلیون 3,573
1399/02/23 63,989 4.98 932,593 897
1399/02/22 67,345 4.84 3.161 میلیون 2,918
1399/02/21 70,773 0.22 3.255 میلیون 4,617
1399/02/20 70,618 4.54 1.175 میلیون 2,447
1399/02/18 67,550 0.00 2.783 میلیون 4,454
1399/02/17 67,550 0.45 2.783 میلیون 4,454
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 1,636 109,999 709,186 48.726 هزار میلیارد 1399/03/7
دسبحان 1,231 23,405 3.756 میلیون 31.134 هزار میلیارد 1399/03/7
وپخش 7,064 134,230 76,327 117.361 هزار میلیارد 1399/03/7
دزهراوی 1,073 23,240 8.192 میلیون 58.366 هزار میلیارد 1399/03/7
دسینا 2,193 46,067 1.599 میلیون 36.123 هزار میلیارد 1399/03/7
داسوه 135.00 28,389 766,545 20.905 هزار میلیارد 1399/03/7
دفرا 1,538 29,222 384,278 21.281 هزار میلیارد 1399/03/7
دکیمی 1,369 26,544 848,651 15.739 هزار میلیارد 1399/03/7
درازک 1,145 62,401 1.221 میلیون 36.464 هزار میلیارد 1399/03/7
دکوثر 310.00 25,882 3.33 میلیون 13.518 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی