شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کالسیمین‌

فاسمین | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,605 4.35
قیمت پایانی: 20,995 2.54

مشخصات

شرکت

نام شرکت : کالسیمین سال مالی : --- توضیحات : ---
ایمیل : Calsimin@neda.net وب سایت : http://www.calcimin.com

‌اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
تلفن :

(021) 88502317/(021) 88520695

تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، کوچه هشتم ، پلاک 12
دورنگار :

(021) 88540093

کارخانه
تلفن :

(0241) 3228011

زنجان ،سه راه بیجار، کیلومتر 90 ،بعد از پلیس راه وندی
دورنگار :

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN
کالسیمین فاسمین3 سهام بورس بازار معاملات جبرانی تابلو اصلی Y1 IRO1KSIM0003 IRO1KSIM0002
کالسیمین فاسمین2 سهام بورس بازار معاملات آد-لات تابلو اصلی O1 IRO1KSIM0002 IRO1KSIM0002
کالسیمین فاسمین سهام بورس بازار معاملات اصلی تابلو اصلی N1 IRO1KSIM0001 IRO1KSIM0002
کالسیمین فاسمین4 سهام بورس بازار معاملات بلوکی تابلو اصلی B1 IRO1KSIM0004 IRO1KSIM0002

اعضای هیات مدیره

سال 1398 | تاریخ : 1398/07/21
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - فرشاد صبری کارشناسی ارشد 941822321
رییس هیات مدیره توسعه معادن روی ایران اسماعیل صالحی لیسانس 4709655480
نایب رییس هیات مدیره ذوب و احیاء روی قشم (سهامی خاص) مهدی محمدخانی - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری اندیشه محوران غلامرضا میرابی - -
عضو هیات مدیره مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی(سهامی خاص) علی اصغر علی محمدی کارشناس 4609372819
عضو هیات مدیره بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) محمود علی محمدی لیسانس 4579565916
سال 1397 | تاریخ : 1397/10/4
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - محمد حیدر زاده - -
رییس هیات مدیره توسعه معادن روی ایران اسماعیل صالحی لیسانس 4709655480
نایب رییس هیات مدیره ذوب و احیاء روی قشم (سهامی خاص) مهدی محمدخانی - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری اندیشه محوران غلامرضا میرابی - -
عضو هیات مدیره مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی(سهامی خاص) علی اصغر علی محمدی کارشناس 4609372819
عضو هیات مدیره بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) محمود علی محمدی لیسانس 4579565916
سال 1397 | تاریخ : 1397/09/6
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - امیر رحیمی قاضی کلایه دکترا 61741574
رییس هیات مدیره توسعه معادن روی ایران اسماعیل صالحی لیسانس 4709655480
نایب رییس هیات مدیره ذوب و احیاء روی قشم (سهامی خاص) مهدی محمدخانی - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری اندیشه محوران غلامرضا میرابی - -
عضو هیات مدیره مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی(سهامی خاص) علی اصغر علی محمدی کارشناس 4609372819
عضو هیات مدیره بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) محمود علی محمدی لیسانس 4579565916
سال 1397 | تاریخ : 1397/03/13
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - امیر رحیمی قاضی کلایه دکترا 61741574
رییس هیات مدیره مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی(سهامی خاص) علیرضا فاطمی - -
نایب رییس هیات مدیره سرمایه گذاری اندیشه محوران سعید زرندی دکترا 323063969
عضو هیات مدیره توسعه معادن روی ایران محمد یزدی دکترا 4888664031
عضو هیات مدیره بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) امیر رحیمی قاضی کلایه دکترا 61741574
عضو هیات مدیره ذوب و احیاء روی قشم (سهامی خاص) سعید انجدانی لیسانس کارشناسی 49483765
سال 1396 | تاریخ : 1396/11/24
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - امیر رحیمی قاضی کلایه دکترا 61741574
رییس هیات مدیره توسعه معادن روی ایران علیرضا فاطمی - -
نایب رییس هیات مدیره سرمایه گذاری اندیشه محوران سعید زرندی دکترا 323063969
عضو هیات مدیره مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی(سهامی خاص) محمد یزدی دکترا 4888664031
عضو هیات مدیره بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) امیر رحیمی قاضی کلایه دکترا 61741574
عضو هیات مدیره ذوب و احیاء روی قشم (سهامی خاص) سعید انجدانی لیسانس کارشناسی 49483765
سال 1396 | تاریخ : 1396/10/16
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - امیر رحیمی قاضی کلایه دکترا 61741574
رییس هیات مدیره توسعه معادن روی ایران اردشیر سعد محمدی دکترا 39352269
نایب رییس هیات مدیره سرمایه گذاری اندیشه محوران سعید زرندی دکترا 323063969
عضو هیات مدیره مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی(سهامی خاص) علیرضا فاطمی - -
عضو هیات مدیره بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) امیر رحیمی قاضی کلایه دکترا 61741574
عضو هیات مدیره ذوب و احیاء روی قشم (سهامی خاص) سعید انجدانی لیسانس کارشناسی 49483765
سال 1396 | تاریخ : 1396/05/29
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - سعید انجدانی لیسانس کارشناسی 49483765
رییس هیات مدیره توسعه معادن روی ایران اردشیر سعد محمدی دکترا 39352269
نایب رییس هیات مدیره سرمایه گذاری اندیشه محوران سعید زرندی دکترا 323063969
عضو هیات مدیره مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی(سهامی خاص) علیرضا فاطمی - -
عضو هیات مدیره بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) امیر رحیمی قاضی کلایه دکترا 61741574
عضو هیات مدیره ذوب و احیاء روی قشم (سهامی خاص) سعید انجدانی لیسانس کارشناسی 49483765
سال 1395 | تاریخ : 1395/04/14
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - سعید انجدانی لیسانس کارشناسی 49483765
رییس هیات مدیره توسعه معادن روی ایران اردشیر سعد محمدی دکترا 39352269
نایب رییس هیات مدیره سرمایه گذاری اندیشه محوران سعید زرندی دکترا 323063969
عضو هیات مدیره مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی(سهامی خاص) جعفر هاشمی کارشناسی ارشد 3341172221
عضو هیات مدیره بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) امیر رحیمی قاضی کلایه دکترا 61741574
عضو هیات مدیره ذوب و احیاء روی قشم (سهامی خاص) سعید انجدانی لیسانس کارشناسی 49483765
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی